Blog posts over HNW
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

 +31 (0)6 513 19 299

Revitaliseren van HNW

Organisaties die (aspecten van ) Het Nieuwe Werken hebben geïmplementeerd, constateren na enige tijd veelal dat de verwachtingen niet worden waargemaakt. Leidinggevenden en professionals ervaren obstakels, waardoor de verwachte  toename van de productiviteit tegenvalt.

 

Onderzoek (o.a. HNW Barometer - EUR/RSM) bevestigt dat een niet-passende stijl van leidinggeven hiervan de oorzaak is.   Revitaliseren van HNW richt zich op het verbeteren van de balans tussen 'de harde' en de 'zachte kant' van leidinggeven.

 

Naast het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen,  dienen leidinggevenden in de dagelijkse aansturing aandacht te hebben voor verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Aspecten die bij HNW een specifieke invulling vragen, zodat outputsturing, sociale cohesie en autonomie afgestemd zijn op de context. 

 

Deze visie is de basis voor de aanpak van FidesNexus, waardoor de verbondenheid van medewerkers toeneemt, er meer wederzijds vertrouwen is, er meer verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt en HNW meer oplevert voor alle partijen.

 

Om een solide vertrekpunt te hebben voor het revitaliseren van HNW, kan een Quickscan ingezet worden. Deze Quickscan geeft inzicht in hoe de management stuurvariabelen op dit moment worden toegepast en hoe deze invulling wordt ervaren door uw professionals. Dit is de basis voor de revitalisatie in de vorm van aanbevelingen, de prioriteitstelling en het vervolgtraject.

 

Aan dat vervolgtraject doe ik graag mee. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.