Geïnteresseerd? Vul onderstaand formulier in en verstuur de aanvraag
Voornaam
Achternaam
Organisatie
E-mailadres
Telefoon
Opmerkingen
Dit is een verplicht veld
Raamwerk aanbevelingen

Quickscan met wba

Managers hebben in de dagelijkse operatie stuurvariabelen tot hun beschikking bij het invullen van hun rol. De balans in - en tussen de stuurvariabelen bepaalt het uiteindelijke resultaat. 

Om het prestatiepotentieel van medewerkers volledig te benutten is het van belang te sturen op zowel de extrinsieke waarde voor de organisatie als op de intrinsieke waarde voor de medewerkers. Anders gezegd: de 'harde' en de 'zachte' kant van leidinggeven moeten in balans zijn.

Als die balans ontbreekt, ontstaan energielekken en demotivatoren en dat kunnen we ons niet veroorloven. In deze economisch uitdagende tijden is het verhogen van de prestaties noodzakelijk en is het credo 'Meer doen met minder'. En dat kan door de aanwezige menskracht beter te benutten.

De Quickscan 'Balans in Stuurvariabelen' geeft snel inzicht in de huidige balans en verzamelt gegevens binnen een organisatie (onderdeel) over hoe de stuurvariabelen worden ingevuld en hoe die invulling wordt ervaren door de professionals in de organisatie.

Een voor dit doel ontworpen enquête is de basis. Doordat iedere vraag gekoppeld is aan een stuurvariabele en een managementactiviteit, is snel vast te stellen waar verbetering of versterking gewenst is. Dat is de basis voor de aanbevelingen, de prioriteitstelling en het vervolgtraject.

De Quickscan bied ik aan met wba. Waardebepaling achteraf (wba) wil zeggen dat u als klant bepaalt wat de conclusies en aanbevelingen waard zijn, uitgedrukt in geld. Van te voren bespreken we het budget en wat u vindt dat het op moet leveren. Als ik die waarde lever, hoort daar een overeenkomstige waardering bij en dat gaat in onze maatschappij nu eenmaal in geld. Direct na afloop bepaalt u hoe waardevol het daadwerkelijk is en dat bedrag breng ik in rekening.

Opzet:

voorgesprek over probleemstelling, onderzoeksgroep en het vormgeven van de uitvoering; 

- daadwerkelijke uitvoering, analyse en opstellen rapportage;

- nagesprek met conclusies, aanbevelingen, prioriteitstelling en advies vervolgtraject.

De quickscan vormt een solide basis voor het maken van een inschatting van het effect op de harde resultaten, indien een betere balans gehanteerd wordt tussen de harde en zachte kant van leidinggeven. Een balans waarbij medewerkers zich met meer overtuiging inzetten en de productiviteit hoog is door een toegenomen betrokkenheid en sterkere loyaliteit.

Indien u geïnteresseerd bent, vul dan het formulier links in.