Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Focus: Het verbeteren van prestaties

Als business manager staat het verwezenlijken van organisatie doelstellingen centraal, waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt. Om top prestaties te leveren aan klanten, heb je betrokken professionals nodig en een effectief functionerende organisatie. 

  

Een organisatie is feitelijk een groep mensen die een bepaald doel nastreven. Daarbij hoort dat iedereen helder op het netvlies heeft, welke 'stip op de horizon' je met elkaar wilt bereiken en wat ieders bijdrage daaraan is.

 

Dat vraagt ook om een effectief functionerende organisatie, waarin alle afzonderlijke onderdelen, zowel de 'harde' elementen (structuur, missie, businessplanning, etc.) als de 'zachte' elementen (cultuur, feedback, coaching, etc.), zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken.

 

Vul dat aan met betrokken vakmensen en een attitude om de activiteiten van vandaag, morgen beter en anders te doen. Stimuleer ondernemerszin en hanteer een resultaatgerichte, coachende stijl van leidinggeven. Tevreden klanten en goede (financiële) resultaten volgen logischerwijs op dit geheel. 

 

Ik ondersteun u graag voor korte - of langere termijn met Best Practices en Next Practices, een positief kritische houding en daadkracht.

 

Download mijn visie op leidinggeven hier of neem vrijblijvend contact op.