Inzetbaar op directie/management niveau voor:

- het verbeteren van prestaties, positionering, sfeer en betrokkenheid;

- het er weer bovenop helpen van vastgelopen (onderdelen van) organisaties;

- het implementeren van 'harde' veranderingen in gedrag of werkwijze, met 'zachte' hand door een menselijke inborst.

Zie ook

Addy de Ruiter op LinkedIn

 

 

 

 

Meer informatie over mijn 'track record'? Bel of email:

e addy@fidesnexus.nl

t 06 513 19 299

Hands-on Business Manager

 

Het kan altijd en overal gebeuren. De situatie dat de zittende manager plotseling vertrekt of langdurig afwezig zal zijn. Tijdelijke invulling ter overbrugging  biedt de mogelijkheid om de organisatie in balans te houden en zo voldoende tijd te hebben en te kunnen nemen om een geschikte kandidaat te vinden voor een meer permanente invulling.

 

Of de behoefte aan specifieke expertise om een bepaald vraagstuk op te lossen. Hands-on Business Management met een frisse kijk op de zaak, kennis en ervaring op niveau om snel de vinger op de zere plek te leggen en valkuilen te vermijden.

 

Of de behoefte aan veranderexpertise om een gewenste verandering of ontwikkeling te implementeren. Zoals een gedragsverandering van professionals, een verandering in de stijl van leidinggeven of deskundigheidsbevordering. Meedenken, meekijken en meedoen. De handen uit de mouwen steken, maar ook kennis overdragen en vooral de verandering door de betrokkenen zelf laten realiseren, zodat het duurzaam beklijft.

 

Of de behoefte aan expertise om een herstructurering, inkrimping of samenvoeging te begeleiden. Door iemand zonder verleden en zonder toekomst bij de organisatie. Hands-on Business Management waarmee belangen tegenstellingen overbrugd worden. Vanuit een zakelijke insteek, maar met een menselijke inborst.

 

FidesNexus levert expertise op directie - en management niveau, in te zetten voor overbruggingsmanagement, deskundigheidmanagement, verandermanagement of programmamanagement.

 

Indien multidisciplinaire ondersteuning gewenst of nodig is, zal samenwerking met specialisten uit het eigen netwerk of met de klant geselecteerde partijen plaatsvinden.