Download deze visie zeker als:

- het aansturen van mensen je vak is;

- je meer met minder wilt bereiken;

- de prestaties en productiviteit achterblijven;

- de betrokkenheid en loyaliteit verminderen;

- defensieve ingrepen zoals reorganisaties en kostenbesparingen niet voldoende opleveren;

- veranderingen niet lijken te beklijven;

- het gewoon tijd is voor enige reflectie op de betekenis en invulling van je rol als manager.

 

Weet dat:

De visie is gebaseerd op eigen ervaring en op kennis en ideeën van anderen, soms afkomstig uit de wetenschap, soms uit de onderzoekswereld en soms uit de praktijk. Maar altijd beoordeeld met een kritische blik en veelal toegepast en uitgeprobeerd. In navolging van hersenonderzoeker Viktor Lamme bij de publicatie van zijn boek 'De vrije wil bestaat niet', geldt ook voor deze visie: 'Ik weet ook niet waar alles vandaan gekomen is. Veel is jatwerk, plagiaat en kopiëren. Maar dan wel samengesmolten in mijn brein tot hopelijk een interessant stuk'.  Ik heb overigens zoveel mogelijk geprobeerd referenties te vermelden.

Download: Visie op Leidinggeven

Hiërarchische organisaties staan meer en meer ter discussie en de kritiek op de rol van managers neemt iedere dag toe. Werken lijkt niet meer leuk te zijn: de betrokkenheid neemt af, de beleving ontbreekt, het mentale verzuim neemt toe.

Kortom, het prestatiepotentieel van medewerkers wordt niet volledig benut. En dat kunnen we ons niet veroorloven, want in deze economisch uitdagende tijden is het verhogen van de prestaties noodzakelijk en is het credo 'meer met minder'. Maar hoe doe je dat als manager?

Om hier antwoord op te geven en een perspectief te bieden aan managers om op een andere manier invulling te geven aan hun rol, heb ik deze 'Visie op Leidinggeven' opgesteld met als ondertitel 'Menskracht verbinden voor harde resultaten'.

Eerst wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de huidige organisatie inrichting en de ontwikkelingen op verschillende terreinen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de impact daarvan op leidinggeven. Ten slotte wordt de oplossingsrichting beschreven en hoe daaraan invulling kan worden gegeven. Al met al een 30-tal pagina's met stof tot nadenken en bewustwording, naast een perspectief voor verandering.

Vul het formulier in en je kunt de visie direct downloaden. Ik zal deze gegevens alleen gebruiken om te vragen wat je ervan vond.

Eerst een preview zien? Klik dan HIER.

Voornaam
Achternaam
Organisatie
E-mail
Dit is een verplicht veld