De Moeite Waard

        

Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Portfolio van diensten

"Management is geen wetenschap en ook geen vak. Het is doen en vaardigheid opbouwen. Je eigen stijl ontwikkelen en evenwichting energie uit andere mensen kunnen krijgen" - Mintzberg, 2010.

Deze snel veranderende tijden met langdurige economische onrust, maken het managementvak een mooi en uitdagend vak. Veel leidinggevenden zullen de komende tijd regelmatig op de proef gesteld worden. Het gaat er dan om de goede dingen te doen. FidesNexus kan u helpen met een portfolio aan diensten.

Quickscan. Zijn de prestaties van een afdeling of organisatie-onderdeel onder de maat? Lijkt het onderdeel vast te lopen? Is de betrokkenheid van medewerkers in een organisatie onderdeel laag en neemt het verloop toe? Is de werksfeer slecht waardoor de prestaties teruglopen en veranderingen niet beklijven? Geef mij wat tijd om te praten met betrokkenen en op basis van een Quickscan doe ik aanbevelingen en geef de prioriteiten. In korte tijd en met concrete vervolgacties. En aan die vervolgacties werk ik zelf graag mee.

Sparringpartner. Heeft u in uw organisatie niet de juiste gesprekspartner om vrij van gedachten te wisselen over een onderwerp? Of heeft u een goed idee en wilt u dat toetsen met een kritische en ervaren gesprekspartner? Ik spar graag met u met een frisse en open kijk op het onderwerp. 

Hands-on management. Heeft u behoefte aan ondersteuning om een herstructurering, inkrimping of samenvoeging te verwezenlijken? Behoefte aan veranderexpertise om een gedragsverandering te realiseren? Of behoefte aan kennis en ervaring op niveau om snel de vinger op de zere plek te leggen en aan de slag te kunnen gaan? Ik help u graag voor kortere - of langere tijd en werk hierbij altijd aan focus en betrokkenheid vanuit Vertrouwen (Fides) en Verbinding (Nexus). Omdat ik ervan overtuigd ben dat duurzame veranderingen alleen door managers en professionals zelf kunnen worden gerealiseerd, is mijn aanpak daar ook op gebaseerd. Door het voor te doen, eraan mee te doen en vooral zelf te laten doen. Lees meer over Hands-on Business Management.

Heeft u het gevoel dat we iets voor elkaar kunnen betekenen?

Bel of email vrijbljvend, zodat we gezamenlijk de meerwaarde kunnen vaststellen.