Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* Positiviteit brengt je echt verder!

Meer en meer lijkt onzekerheid en somberheid de kop op te steken in gesprekken die ik voer, zowel zakelijk als privé. Ook in de media is de teneur eenzijdig: recessie, krimp, conflicten. Natuurlijk moet je de ogen niet sluiten voor de realiteit, maar schieten sommigen niet door? Positiviteit is juist wat we nodig hebben en zeker voor degenen die leidinggeven. Een positieve houding helpt je als manager anderen meer te enthousiasmeren en anderen positieve energie te geven voor actie en verandering. Een positieve houding bepaalt ook in sterke mate de sfeer die de leidinggevende creëert in zijn of haar organisatie (onderdeel).

Als je in een dergelijk gesprek een manager wijst op de negatief geladen ondertoon en het gevaar van uitstraling op de medewerkers aantipt, is de reactie altijd snel dat dit 'natuurlijk nooit zal gebeuren. Iedereen moet toch even kunnen afblazen?'. Natuurlijk! Als dat zo is, niets aan de hand. Maar als dat niet zo is ……………….. Uit eigen ervaring weet ik wat het verschil is tussen 's ochtends fluitend naar je werk gaan en 's avonds zingend weer terug, of juist je er naar toe slepen. De werksfeer speelde op een dergelijk moment een belangrijke rol.

 

Stepstone heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de werksfeer in Europa. 42% noemt de werksfeer in het bedrijf slecht en teleurstellend. In Nederland zegt 33% een slechte en teleurstellende werksfeer te hebben, 26% is tevreden met de werksfeer binnen het bedrijf en vindt de sfeer zelfs motiverend. De rest ervaart wel wat negatieve elementen, maar is tevreden. Als dit onderzoek representatief is, start 1 op de 3 niet fluitend aan een nieuwe werkdag. 1 op de 3! Kun je het je voorstellen? Toch wel veel.

 

Nu is werksfeer juist een zeer belangrijk aspect voor het individueel en als team leveren van prestaties. Werksfeer maakt het verschil tussen 'voldoende' en 'goed tot zeer goed'. De werksfeer in een organisatie (onderdeel) wordt bepaald door de mix van een aantal zaken en laat zich moeilijk meten en objectief in cijfers vertalen. Het is een van de 'zachte' zaken die moeilijker te imiteren is, waardoor het ook juist onderscheidend kan zijn. Ook al omdat er langdurig en contentieus aan gebouwd moet worden. Een goede werksfeer vraagt om vakmanschap van alle kanten.

 

De werksfeer wordt bepaald door zaken als:

  • De samenstelling van de groep (diversiteit qua persoonlijkheden);
  • De cohesie in de groep (onderlinge verbondenheid en verbinding met het gemeenschappelijk doel);
  • De kernwaarden van de organisatie (openheid, vertrouwen, veiligheid);
  • De rolinvulling door leidinggevenden (stimuleren van betrokkenheid, oprechte aandacht, passende stijl van leidinggeven ).

Kortom, de leidinggevende speelt een uiterst belangrijke speler in dit geheel.

 

Even terug naar het onderzoek: bij 1 op de 3 ontbreekt het aan enthousiasme en een positieve werksfeer. 1 op de 3! Volgens mij is er ruimte voor persoonlijk enthousiasme en een positieve houding van leidinggevenden. Werk aan de winkel!

 

Hoe zit het eigenlijk jouw positiviteit en met de werksfeer binnen jouw organisatie (onderdeel)?

 

Addy de Ruiter – Business Manager en Sparringpartner. Specialist in het leidinggeven aan professionals. Helpt organisaties om hun prestaties te verbeteren door het in balans brengen van de 'harde' en de 'zachte' kant van leidinggeven. Menskracht verbinden voor harde resultaten. Zie www.fidesnexus.nl.´╗┐
Reacties

Sanne op 20-02-2014 14:06

Wow, dat 33% van de Nederlanders een teleurstellende werksfeer heeft... schokkend! Vanuit de leidinggevende en vanuit elkaar proberen wij te motiveren en te inspireren op het werk. Wij hebben een open communicatie, waardoor deze inspiratie ook kan vloeien. Door op deze manier bij te dragen aan het bedrijf wordt het werk heel plezierig.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld