Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* De windhandel van $ 601.000.000.000.000.000

Op macro niveau bepaalt de financiële sector steeds meer wat de politiek geacht wordt te doen. Op micro niveau gebeurt iets vergelijkbaars, want daar bepaalt de financier wat een private - of publieke organisatie geacht wordt te doen. Steeds meer economen waarschuwen voor de gevolgen, omdat de kade het schip gaat keren. En dat is goed nieuws! En een goed moment om veel meer rekening te gaan houden met de andere belangen: van klanten, burgers, medewerkers en de maatschappij. Waarde scheppen in meer dimensies, daar draait het om.

Je zult toch maar premier of president zijn in een EU-land (met of zonder euro). Dan kun je het nooit goed doen. De financiële markt dwingt de politiek in de door haar gewenste richting. En de snelheid waarmee die markt dat wil, kan de politiek niet aan. Maar de kracht van de financiële markt is zo sterk, dat negeren geen optie is.  

Even wat cijfers om een idee te krijgen van de omvang (NRC - 18/11/2011):

Wereldeconomie

$   60.000.000.000.000.000

Markt financiële derivaten

$ 601.000.000.000.000.000

Verhouding

1 : 10

Nu zijn financiële derivaten beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan iets anders, bijvoorbeeld olie, graan of aandelen. Dit andere wordt in vaktermen de onderliggende waarde genoemd. Zo kennen we futures, opties, swaps, of meer complexe producten met een simpele naam van 3 letters, waarvan slechts een paar mensen nog begrijpen wat het echt is.

Met derivaten worden risico's verhandeld en wordt gespeculeerd. Er staat dus geen reële, tastbare waarde tegenover en eigenlijk kun je alleen maar concluderen dat het windhandel is. Windhandel met alleen materiële waarde voor de financiers: 'de snelle winst'. Maar dan wel windhandel die 10 maal zo sterk is dan de echte handel, want met geld is zeer veel te koop in de huidige maatschappij. En die Europese leiders maar rennen van EU-top naar EU-top, in een ratrace die niet te winnen valt door de onvoorstelbare omvang en de immense en vaak tegengestelde belangen.

De richting die de financiële markt voorstaat wordt gevolgd om 'de rust in de tent te houden'. Op korte termijn werkt dat wellicht, maar er zijn steeds minder macro economen in Europa te vinden die het op de lange termijn zien werken. Grimmige bezuinigingsmaatregelen in de huidige omstandigheden leiden tot krimp en wakkeren de recessie verder aan. En dus tot het dalen van lonen en prijzen en het stijgen van de werkeloosheid met deflatie tot gevolg. Daardoor kan de schuldenproblematiek alleen meer erger worden en de ruimte om het tekort in te lopen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Eigenlijk is het volgens velen wachten op de klap.

De reële economie ontkomt er ook niet aan. Er gebeurt iets vergelijkbaars in de micro economie. Vele private - en publieke organisaties worden aangestuurd op basis van dezelfde materiële waarde. Efficiency, schaalvergroting en 'in control' zijn, alles draait feitelijk alleen om geld of aandeelhouderswaarde. Het korte termijn denken heeft van vele publieke - en private organisaties een moloch gemaakt waarbinnen een groot deel van de medewerkers zelf niet meer helder voor ogen heeft voor welke stakeholder welke waarde ook al weer gecreëerd wordt.

Behalve dan dat het ieder jaar efficiënter moet en er extra controlelagen zijn ingesteld om het maximale rendement eruit te persen. Op korte termijn werkt dat wellicht, maar er zijn steeds minder bedrijfseconomen te vinden die het op de lange termijn zien werken. Het wordt onbeheersbaar, onwerkbaar en onbetaalbaar in een tijd, waarin niets meer zeker lijkt. En toch moet het nog efficiënter. En de leiding maar reorganiseren, in een ratrace die niet te winnen valt omdat je er geen betere organisatie van krijgt. Eigenlijk is het ook hier wachten op de klap.

Volgens Willem Buiter, chef econoom van Citibank, komen er donkere jaren aan waarop vele Europeanen op een houtje moeten bijten. Met de noodzaak schulden af te lossen, geen nieuwe te maken en dat bij geen of weinig economische groei (Business Insider - 16/11/11). Dus is er teveel capaciteit en te weinig vraag, komen er ontslagrondes om de (arbeids)kosten te verlagen. En neemt de consumptie verder af, omdat die arbeidskosten ook het inkomen voor consumptie is. En dus neemt de vraag nog verder af en ……….. Het kan zomaar snel uit elkaar klappen.

Het goede nieuws is, dat de kade het schip gaat keren, omdat de rek eruit is. En dat is een goed moment, om kritischer te worden op de inrichting van organisaties en van onze maatschappij. Niet weer dezelfde fout maken en dus veel kritischer zijn op het creëren van echte waarde. Zowel materieel als immaterieel en dan niet alleen voor financiers, maar voor alle stakeholders zoals klanten, patiënten, burgers, studenten, medewerkers, partners, leveranciers, de maatschappij, etc. Dus waarde scheppen in 3 dimensies: economisch, sociaal en ecologisch.

Als het geen meerdimensionale waarde creëert, heeft het geen bestaansrecht. Als de bijdrage niet zinnig is, direct mee stoppen. Of het nu over markten gaat, over de inrichting van de onderwijs- of zorgketen of over een beursgenoteerd bedrijf, alleen materiële - en immateriële waardecreatie geeft bestaansrecht. Of het nu binnen of buiten een organisatie is. En dat dan meerdimensionaal optimaliseren, back-to-the-basics.

Moet je eens opletten, hoe soepel het dan weer loopt en hoe snel allerlei pijnpunten opgelost zijn als iedereen een zinnige bijdrage levert aan de 3 dimensies!  Pijn doet het nu al, maar dat leidt in ieder geval tot beweging. Private - en publieke organisaties die in staat zijn om werkelijk toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten en de maatschappij zullen de komende jaren floreren. Dat vraagt alleen wel een ander leiderschap met een ander wereldbeeld en een ander mensbeeld. Maar gelukkig is dat beschikbaar.

Economische -, sociale - en ecologische waardecreatie optimaliseren. Is dat geen mooie uitdaging! Denk zelf eens rustig na over de activiteiten die je kunt afzwakken of schrappen of juist moet versterken en totaal anders kunt doen. En daarmee echt waarde creëert voor je klanten, je medewerkers, de maatschappij én je organisatie.

Addy de Ruiter – Business Manager en Sparringpartner. Specialist in het leidinggeven aan professionals. Helpt organisaties om hun prestaties te verbeteren door het in balans brengen van de 'harde' en de 'zachte' kant van leidinggeven. Menskracht verbinden voor harde resultaten. Zie www.fidesnexus.nl.

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld