Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* Professioneel management? Dacht het niet!

Als je in deze periode een manager bij een grotere organisatie spreekt, is de kans groot dat hij of zij 'weer aan het reorganiseren' is. In financiële kringen heet dat 'professioneel management'. De signalen dat dit 'professioneel management' tegen grenzen aanloopt, worden steeds sterker. En dat is niet zo verwonderlijk.

Dalende economische groei, stijgende werkloosheid, afnemend consumentenvertrouwen en dalend vertrouwen van bedrijven in elkaar, zorgen voor grote economische onrust. Zeker beursgenoteerde bedrijven wapenen zich tegen een tweede (dreigende) recessie en starten voortijdig een krimpscenario. Beursanalisten en CFO's noemen dat 'Professioneel management'. En onder zich wapenen wordt dan een defensieve marsroute verstaan om de financiële resultaten te verbeteren. Er zijn een drietal defensieve marsroutes beschikbaar: focus op kostenreducties (door bezuinigingen), downsizing (door inkrimping) en focus op kernactiviteiten (door afstoting).

Door de economische tegenwind van de afgelopen jaren zijn kostenreducties al veelvuldig toegepast en geven nu weinig mogelijkheden meer. Uitgaven zijn al langer beperkt en de bevoegdheid om geld uit te geven is verplaatst naar de top. Bestaande inkoopcontracten zijn opengebroken en in plaats van maandelijkse reviews worden resultaten wekelijks besproken. De financiële huishouding is al langere tijd het enige dat telt en in kostenreducties zit dan ook niet veel rek meer.

Blijven inkrimping en afstoting over. Bedrijven die het Angelsaksische model volgen en het korte termijn belang van aandeelhouders voorop hebben staan, kijken vooral naar de komende 3 maanden. En dus zijn inkrimping en afstoting daar al wat langer gaande. Nu de bedrijfsresultaten toch weer achter blijven,  moet er opnieuw gereorganiseerd worden. Het heet niet voor niets 'professioneel management', toch?

De invulling van een dergelijke inkrimping of afstoting geschiedt veelal op basis van kwantitatieve maatstaven. Met de spreadsheet op tafel wordt het vermeende vet en de veronderstelde inefficiëntie eruit gesneden. Die inschatting is gedaan door een stafafdeling met grote afstand van de werkvloer. Het nadeel van deze uniforme maatstaven is, dat er niet gekeken wordt naar de impact op de kwaliteit van dienstverlening en dus ontstaat er een demotivator op de werkvloer.

Reorganiseren met alleen kwantitatieve maatstaven berokkent meer schade dan nodig is. Meer dan eens heb  ik meegemaakt dat klanten en medewerkers afhaken na een reorganisatie, doordat het gevoel bestaat dat er geen rekening gehouden is met hun belang. Steeds meer taken worden bij steeds minder mensen belegd. Een overmatig beroep op medewerkers is een feit en een hoge werkdruk, geringe betrokkenheid en lage productiviteit onvermijdelijk. De Duitse hoogleraar Heike Bruch noemt dit een 'versnellingsval'. En ontevreden medewerkers leiden tot ontevreden klanten en dus tot minder winst. Eigenlijk kun je de volgende bezuinigingsronde al inplannen. Is op deze manier managen eigenlijk wel zo 'professioneel'?

Het goede nieuws is dat de kade het schip vroeg of laat gaat keren. De economische tegenwind zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid langdurig zijn. Blijven roepen om efficiency zal niet voldoende mogelijkheden bieden de komende periode en is een teken van onmacht. Als je alleen defensieve marsroutes blijft volgen, loopt het op enig moment vanzelf vast en komt het besef dat het anders moet wellicht te laat.

En het kan ook anders. In de eerste plaats is een kritische blik op 'bleeders' natuurlijk een vereiste. Niet-strategische en verlieslatende klanten, teams of diensten moet je direct aanpakken. Niet alleen beïnvloedt dit het resultaat direct positief, maar  ingrijpen werkt motiverend op goed presterende teams in de rest van de organisatie. Dergelijke zaken niet aanpakken wordt niet begrepen en is fataal.

In de tweede plaats kan het anders door veel meer gebruik te maken van de offensieve marsroutes, zoals  focus op omzet- en margeverhoging, het versterken van de organisatie door slimmer organiseren of innovatie. Of te wel ook denken in opbrengsten in plaats van alleen kosten. Daarmee is er niet alleen aandacht voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Er is geen lange termijn zonder korte termijn, maar met alleen aandacht voor de korte termijn is er geen lang termijn (zoals we net hebben gezien). Offensieve routes worden geformuleerd vanuit eigen sterktes en zwaktes, met focus en aandacht voor innovatie. Maar vooral vanuit een visie op de toekomst!

Input voor die visie komt niet van een stafafdeling, maar van de professionals op de werkvloer, dezelfde professionals die dagelijks met hun voeten in de modder staan. Zij snappen echt wel wat het alternatief is voor niet constructief meedenken. Input komt ook van de klanten met hun ervaringen met de organisatie het afgelopen jaar, aangevuld met hun behoeften de komende jaren.

Door op deze wijze het traject uit te stippelen is er begrip en ontstaat er eigenaarschap. Wellicht nog belangrijker is dat de betrouwbaarheid van de input groter is dan de input van enige andere (externe) bron. Als manager blijf je verantwoordelijk voor het formuleren van de stip op de horizon, het ambitie niveau, de keuzes en prioriteiten. Het zou dan ook best eens kunnen zijn dat de ingrepen forser zijn dan alleen met kwantitatieve maatstaven, maar wellicht ook niet.

Zeg nu zelf, een traject dat tot stand komt met de hulp en inzet van professionals en klanten is het toch veel gemakkelijker te verkopen en met meer overtuiging door alle betrokkenen te realiseren? En ook veel beter bestand tegen de dynamiek die ons te wachten staat. Dat is pas 'professioneel management'!

Addy de Ruiter – Interim Manager en Management Fluisteraar. Expert in het aansturen van professionals. Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Menskracht verbinden voor harde resultaten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld