Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* Gezocht: een kentering

De gevolgen van de financiële crises op de reële economie worden meer en meer zichtbaar. Op de financiële markten houdt de turbulentie vooralsnog aan. Als het niet de overheidsschulden van de Zuid-Europese landen zijn, dan is het wel het uitblijven van de totstandkoming van een nieuwe Belgische regering of het uitblijven van de overeenstemming over de Amerikaanse bezuinigingsplannen. Angsten van beleggers blijken keer op keer vanzelf werkelijkheid te worden. Er staat de reële economie dus nog wat te wachten.

De onzekerheden en dalende vertrouwensindicatoren worden talrijker en een periode van economische krimp ligt voor de hand. De kans is wel heel erg groot, dat gedurende langere periode organisaties voor knappe uitdagingen zullen komen te staan. En dus bereiden vele organisaties zich voor op zwaar weer en hanteren daarvoor de standaard trajecten. Zeker in de financiële markt en bij overheidsinstellingen hoor je alleen maar: bezuinigen, inkrimpen en afstoten. Maar kijk je dan niet eenzijdig door 'een donkere bril' en houdt dat niet een keer op?

Voor de duidelijkheid, positieve financiële resultaten zijn noodzakelijk voor de continuïteit. Om de geldschieters tevreden te stellen, om investeringen te kunnen doen, om medewerkers qua beloning tevreden te stellen en om een appeltje voor de dorst te hebben bij tegenwind.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar in een dergelijke periode is er succes te behalen als je als organisatie tegen de trend in beweegt. Dat betekent wel dat je 'een gekleurde bril' moet opzetten en moet kunnen denken in kansen. Maar daarvoor is een kentering in het management denken nodig. Niet alleen denken in kosten, maar ook in mogelijkheden en opbrengsten.

Hoopgevend in dit kader is de recente publicatie 'Beyond Performance' van de McKinsey consultants Keller en Price. Deze van huis uit 'speadsheet believers' komen na jarenlang onderzoek (o.a.) tot de conclusie dat:

  • de winstgevendheid van bedrijven die consequent op gezondheid sturen twee keer zo groot is als bedrijven die alleen voor het platte succes gaan;
  • ruim 70% van alle verandertrajecten faalt als gevolg van gebrekkige aandacht voor zachte factoren;
  • bedrijven waarin het personeel een duidelijk beeld heeft van de strategische richting bijna twee keer beter presteren dan bedrijven waarin de strategie in nevelen gehuld is;
  • een leider met een helder en overtuigend veranderverhaal de kans op het behalen van zijn doelstellingen met maar liefst 370 procent vergroot.

Of te wel, stevig onderbouwd komt zelfs McKinsey tot de conclusie, dat goede financiële resultaten  het gevolg zijn van aandacht voor softe factoren. 'Twee keer zo groot’, Twee keer beter' en 'met 370 procent de kans vergroten' zijn toch kwalificaties om even serieus bij stil te staan. Hiermee bevestigt een toonaangevende organisatie, uit onverwachte - en onverdachte hoek, dat in een kennis- en diensteneconomie een focus op beheersing, controle en efficiency geen passende leiderschapsstijl is voor het aansturen van professionals.

En bij leiderschapsstijl hebben we het over de manager en zijn of haar rolinvulling. Als jij manager bent, dan heb jij dus de sleutel in handen. Moet je niet iets met de conclusies en aanbevelingen van McKinsey? Gezien de te verwachten langdurige tegenwind biedt het kansen. Daarbij is wel de vraag wat jouw overtuiging is?

Als je ervan overtuigd bent, dat je waarde als manager zit in 'control' en dat het een chaos wordt zonder uitgebreid kwaliteitsysteem, doe geen moeite iets te doen met deze aanbevelingen. Lees het boek niet. Vergeet alles en besteedt je tijd beter. Zoals het inplannen van de voorbereidende meetings voor de volgende inkrimping! Je angst zal werkelijkheid worden, kijk maar naar de financiële markten.

Sta je open voor de conclusies en aanbevelingen? Begin eens om rustig na te denken over jouw meerwaarde als manager. Wat wil jij betekenen en bereiken, en vooral: hoe ga je het potentieel van je professionals beter benutten? Wat wordt de stip op de horizon, je aanpak en strategie om daar te komen. En hoe betrek je de professionals daarbij, zodat ze eigenaarschap nemen. Waardoor ze zich met meer overtuiging inzetten, de productiviteit stijgt, klanten meer tevreden zijn en dus het resultaat verbetert. Ondanks de sterke tegenwind.

Wat heb je te verliezen behalve wellicht wat reputatieschade? Als het niet leidt tot betere resultaten, verschuil jij je toch gewoon achter McKinsey en kun je altijd nog gaan bezuinigen, inkrimpen of afstoten. 

Maar geloof me, zover komt het niet. Goede resultaten zijn het gevolg van tevreden klanten en die zijn het gevolg van betrokken professionals. Vraag het maar aan McKinsey. Benutten dat potentieel zou ik zeggen!

Addy de Ruiter – Interim Manager en Management Fluisteraar. Expert in het aansturen van professionals. Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Menskracht verbinden voor harde resultaten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld