Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* Oproep commissarissen en toezichthouders: Grijp in!

In alle branches komt het voor dat bestuurders en topmanagers het maatschappelijk vertrouwen soms beschamen. Het optreden tegen incidenten beperkt zich veelal tot 'aanspreken' of 'toedekken'. Besturen en directies ontkennen daarmee het belang van vertrouwen van klanten, patiënten, medewerkers, enzovoort. Maar ook van voorbeeldgedrag richting medewerkers. De raden van commissarissen en raden van toezicht hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er snel, transparant en adequaat gereageerd wordt in het belang van de continuïteit van de organisatie of instelling en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen.

Dames en heren commissaris of toezichthouder: pak die verantwoordelijkheid!

Iedere week is er wel een bericht te lezen over een bestuurder of topmanager die het maatschappelijk vertrouwen heeft beschaamd door een bepaalde actie of juist het nalaten daarvan. Of het nu gaat over zelfzuchtig gedrag of het bagatelliseren van tekortschietend management, het vertrouwen wordt bij velen in de samenleving aangetast in dit soort situaties. Het is de afgelopen periode overal gebeurd: zorg, woningbouw, onderwijs, banken, verzekeraars, enzovoort. Hebben vele generaties hun geld de afgelopen decennia in vol vertrouwen aan banken kunnen toevertrouwen of hun gezondheid aan zorginstellingen, zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet meer.

Ik was recentelijk op een bijeenkomst, waar ook een commissaris van meerdere beursgenoteerde ondernemingen aanwezig was. Hij erkende de vertrouwensbreuk en constateerde dat de financiële - en ecologische crises deze breuk onherstelbaar heeft gemaakt. In zijn beleving was deze breuk alleen maar op te lossen door 'als branch, organisatie of instelling opnieuw vertrouwen op te bouwen met nieuwe mensen aan het roer'. Omdat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, zou dat een hele tijd gaan duren. Het dilemma voor een Raad van Commissarissen is de impact die dat zou hebben op de korte - en lange termijn resultaten van een organisatie. Complete vernieuwing van de top van de piramide is ‘dus geen realistische optie. Dit zal geleidelijk moeten gaan'.

Voor dit dilemma is door iedereen met gezond verstand begrip op te brengen, hoe graag je het ook anders zou zien. Dat wil niet zeggen, dat een raad van commissarissen of raad van toezicht niet met die vertrouwensbreuk bezig moet zijn en alert moet reageren op incidenten die het vertrouwen van consumenten, klanten, studenten, burgers, enzovoort (nog meer) beschamen. Veelal blijft het bij 'aanspreken op' en wordt vergeten dat diezelfde consumenten, klanten, en dergelijke de organisatie of instelling links kunnen laten liggen en de continuïteit uiteindelijk in het geding kan komen. En daar is niemand mee gediend. En dan heb ik het nog niet over de impact op het personeel.

Neem het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Dit ziekenhuis kampt al maanden met een multiresistente bacterie. Hoewel de directe relatie nog aangetoond moet worden, zijn er de afgelopen maanden 25 patiënten van dit ziekenhuis overleden die ook drager zijn van de bacterie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld, omdat het 'onvoldoende vertrouwen heeft dat de juiste maatregelen genomen worden om verdere verspreiding tegen te gaan'. Daarbij komt, dat niet transparant over de besmetting gecommuniceerd is, de regels bij besmetting overtreden zouden zijn en er onenigheid tussen artsen is over de aanpak (bron: NRC, Elsevier en AD).

De artikelen in kranten, posts op blogs en reacties daarop zijn niet te tellen. Ongeacht wat waar en niet waar is, is de teneur dusdanig dat het vertrouwen in het ziekenhuis bijzonder laag aan het worden is. Dat moet effect op (nieuwe) patiënten hebben. Durven die zich op dit moment te laten opereren? Als je nu doorverwezen wordt, ga je dan naar dit ziekenhuis? De aanloop naar andere ziekenhuizen in de regio zou fors zijn. En het personeel? Wat lopen zij voor gevaar? Wat doet dit met het vertrouwen in de leiding en met hun motivatie en werkplezier? Sinds oktober 2010 is bekend dat de besmetting heerst, alleen konden artsen het niet eens worden over de aanpak. De directie geeft toe dat ze niet adequaat gereageerd heeft. Daarnaast zijn 'de juiste procedures aangewend, maar bij de uitvoering zijn fouten gemaakt' (AD, 12 juli).

De missie van het ziekenhuis (zie website) is, dat alle betrokkenen het ziekenhuis aanbevelen en promoten (missie: Ik vertrouw het ziekenhuis) ?!?!?!? Zou het imago en de identiteit ooit nog in orde komen? Wat zegt de missie en visie als je die beschouwt in het licht van deze situatie? Hoe risicovol is dit voor de continuïteit?

Dit is niet het enige voorbeeld. Er zijn in alle branches vergelijkbare voorbeelden te geven. De primaire fout vanuit leidinggevend perspectief is gemaakt door de direct betrokken artsen en (top) managers. Geen discussie. Maar als die er niet uitkomen of niet adequaat reageren, is de raad van commissarissen of raad van toezicht de instantie die hier op zou moeten reageren om erger te voorkomen. Niet 'omdat er iemand moet sneuvelen', maar om de continuïteit van mooie organisaties en instellingen niet in de waagschaal te stellen door allerlei andere belangen. Als deze raden dat meer zouden doen, zal de vertrouwensbreuk veel minder erg zijn dan nu. Natuurlijk is dat lastig en vraagt dat vakmanschap, maar daar zijn commissarissen en toezichthouders ooit voor aangezocht en krijgen zij ook een vergoeding die er mag zijn.

Dames en heren commissaris of toezichthouder: Maak het niet lastiger en pijnlijker dan nodig is en pak uw verantwoordelijkheid! Dit zal snel opvolging krijgen door anderen in de maatschappij. Daarnaast komt het haar ontwikkeling ten goede. Er wordt op U gerekend.

Addy de Ruiter – Interim Manager en Adviseur. Zwaargewicht in het aansturen van professionals. Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld