Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* Vertrouwen: dat is werken. Ook voor bestuurders!

Vertrouwen is een zelfstandig naamwoord maar ook een werkwoord: je moet er actief aan werken en dat kun je goed doen, maar ook totaal verkeerd. Deze week zag ik twee optredens van bestuurders die voor mij de twee uitersten representeerden. Sta er even bij stil en doe er je voordeel mee! Om werken weer leuk te maken is ruimte en vertrouwen nodig. Wat doe jij actief en passief aan vertrouwen geven en vertrouwen krijgen? Leer van deze bestuurders, hoe het moet en hoe het zeker niet moet!

Vertrouwen hebben en krijgen is een complex proces. Er zijn boekenkasten vol over geschreven. Duidelijk is, dat het geen eenduidig begrip is en er vele opvattingen en definities bestaan. In ieder geval heeft vertrouwen altijd iets te maken met je bereidheid om afhankelijk te zijn van de daden van een ander persoon, of iemand eerlijk is en of je bereid bent het risico te nemen in een nadelige positie te belanden als de ander dat vertrouwen schaadt. Tenslotte spelen bewust of onbewust ook je persoonlijke overtuigingen en je gevoel een rol.

Bij leidinggevenden, bestuurders, politici e.d. speelt vertrouwen nog een belangrijkere rol. Het vertrouwen dat in hun gesteld wordt en dat zij anderen geven, bepaald hun succes. Zijn zij in staat dusdanig vertrouwen te wekken, dat anderen hen willen volgen, hun stip op de horizon willen helpen realiseren, op hun willen stemmen? Hoe hoger op de apenrots, hoe meer hun activiteiten onder een vergrootglas liggen. Bij publiek optreden komt daar ook nog eens de kracht van verbale - en non-verbale communicatie bij. Hoe is het gebruik van de stem en wat zegt de lichaamstaal? Welk gevoel geeft het je als je ernaar kijkt?

Vertrouwen is een zelfstandig naamwoord maar ook een werkwoord: je moet er actief aan werken en dat kun je goed doen, maar ook totaal verkeerd. Deze week zag ik twee optredens van bestuurders die voor mij de twee uitersten representeerden:

Jacques Rogge werd geïnterviewd over doping en omkoping. Één van zijn mede IOC leden, Havelange zou in zijn functie als lid van het uitvoerend comité van FIFA 1 miljoen dollar aan smeergeld hebben ontvangen. Daarnaast worden er pogingen gedaan om voor doping geschorste sporters weer aan de komende Olympische Spelen mee te laten doen. In het interview bevestigt Rogge zijn reputatie van bewaker van de geloofwaardigheid van het IOC en heeft een duidelijke boodschap voor de betrokkenen. Als corruptie bewezen wordt of als doping gebruik bewezen wordt, dan heb je het vertrouwen geschaad en kom je er wat Rogge betreft 'niet meer in'. Het was je bewuste keus en je nam bewust het risico. Samenvattend een interview waarin Rogge geloofwaardig en congruent neerzet, dat vertrouwen essentieel is voor hem. Onder het credo 'Je krijgt wat je geeft', is duidelijk wat de cultuur is binnen het IOC en op de Olympische Spelen in deze context. Een duidelijke boodschap.

Hoe anders zette de voormalige voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland zich neer. Geert Dales verantwoorde zich eenmalig op televisie in het programma 'Spraakmakende Zaken'. Zijn optreden in dat programma wekte geen vertrouwen, wat mij betreft. Door zwakke antwoorden en zijn non-verbale communicatieve vaardigheden bouwt hij geen vertrouwen op. Op de vraag 'Wat raakt u het meest?', draait hij zijn ogen weg naar rechtsboven, is even stil en noemt in zijn antwoord de schade voor de studenten. Op de één of andere manier komt het plastic over. Op de vragen rond de diplomafraude en de ongeoorloofde uitgaven aan eigen arbeidsvoorwaarden door het College van Bestuur zijn de antwoorden eentonig. Hij wist het allemaal niet, het was hem nooit verteld. Anderen wilden niet veranderen en als voorzitter heb je geen macht of kon hij het niet afdwingen. Voor Dales was het eigen ongeoorloofd declareren en uitbetaald krijgen van enkele duizenden euro’s boven datgene wat de regeltjes aangaven, geen probleem. Op dat niveau ben je toch cultuurbewaker en toon je toch voorbeeldgedrag? Geen macht? Bent u er nog? Ik allang niet meer. De heer Dales vertoont hier veelvuldig voorkomend gedrag, namelijk het eigen gedrag verklaren vanuit de context en rond het gedrag van anderen een gevoel van wantrouwen en onkundigheid creëren. Voor Dales lijkt vertrouwen hebben in anderen en zelf vertrouwen krijgen niet relevant. Hij wekt niet de indruk actief te willen werken aan het opbouwen van dat vertrouwen. Zich kwetsbaar opstellen, voorbeeldgedrag onderdeel maken van zijn antwoorden, een heldere boodschap afgeven, dat was niet zijn intentie in dit programma. Als je zelf geen vertrouwen in collega's lijkt te hebben, hoe verwacht je dan dat anderen jou vertrouwen. Als je op basis van dit optreden probeert je voor te stellen hoe de cultuur en de stijl van leidinggeven bij Inholland is/was, dan moet dat goed fout gezeten hebben. In een eerdere post heb ik overigens al eerder over het gedrag van topbestuurders geschreven (zie http://bit.ly/iw2Qfq ).

Doe met deze twee contrasten je voordeel door enige reflectie! Ben je net als ik, weer even bewust van de rol die vertrouwen speelt. Of je nu bestuurder, leidinggevende, politicus of professional bent, vertrouwen is essentieel in een werkomgeving. Hoe zit het met jouw vertrouwen in je leidinggevende, je medewerkers, je collega's? Met jouw voorbeeldgedrag? Vertrouwen krijgen en vertrouwen geven is werken, daar moet je iets voor doen. Bespreek het eens met je leidinggevende, je medewerkers of collega's. Wat vind jij en wat vinden je collega's belangrijk, wat stimuleert of belemmert het onderlinge vertrouwen?

Want realiseer je, om met passie en plezier te kunnen werken is onderling vertrouwen nodig. Koester dat en werk er gezamenlijk aan! 

Addy de Ruiter – Interim Manager en Adviseur. Zwaargewicht in het aansturen van professionals. Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld