Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* De krenten in de pap van HNW

Er wordt wat afgeschreven over HNW en de rol van de manager daarin. Veelal wordt er in een publicatie één onderwerp uitgediept of 1 leiderschapsstijl gepropageerd. Is het niet wat te simpel om je rol als manager in deze snel veranderende tijden op te hangen aan 1 element of 1 stijl van leidinggeven? HNW gaat over een heel andere wijze van samen werken. Het gaat om een andere mix in de aansturing. Aan jou als manager de taak om uit het grote aanbod van publicaties en adviezen alleen de 'krenten uit de pap te pikken'.

Het managementvak is in beweging en de roep om andere stijlen van leidinggeven neemt toe. Maatschappelijke ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken (HNW) dwingen ons om op een andere wijze naar leidinggeven te kijken. HNW gaat over samenwerkingsverbanden met een menselijker en duurzamer gezicht, over verbinding maken, autonomie en vertrouwen geven aan professionals. Over professionals de ruimte te geven hun vakmanschap te tonen en daarin te kunnen groeien, over het verschil maken richting klanten. 

Wat opvallend is, is dat veel publicaties en adviezen zich beperken tot 1 aspect in het leidinggeven, zoals 'controle houden en (toch) loslaten' of 'output sturing'. Dat ene aspect zou dan noodzakelijk zijn om van HNW een succes te maken. Ik realiseer me overigens dat 1 element uitdiepen een simpele boodschap oplevert en dat het uitdiepen van de mix van stuurvariabelen een complexe boodschap wordt om uit te leggen. 

Een ander voorbeeld is de discussie over de stijl van leidinggeven. Vele auteurs, zelfstandige adviseurs en adviseurs in dienst van grote organisatiebureaus, publiceren het ene na het andere artikel over de te hanteren leiderschapsstijl voor HNW. Opvallend hierbij is, dat het vrijwel altijd gaat over een leiderschapsstijl die al enige jaren of nog langer 'op de markt is'.

Maar vraagt HNW wel om een al bekende leiderschapsstijl? Zit er niet van alles wat in? De betekenisgeving, het creëren van verbondenheid door anderen enthousiast te maken voor je visie (het WAT), komt terug in transformationeel leiderschap. Het betrekken van professionals bij de invulling van het HOE, het overbruggen van verschillende belangen in een team en het zoeken naar de overlap tussen zakelijke doelstellingen en persoonlijke motieven, kan opgepakt worden met participatief leiderschap. Situationeel leiderschap biedt elementen om de professional als individu te benaderen en de stijl van leidinggeven af te stemmen op zijn of haar individuele talenten en kwaliteiten (motivatie, bekwaamheid). Het voortdurend stimuleren van de persoonlijke - en professionele ontwikkeling vraagt om coachend leiderschap. Authentiek leiderschap levert handvaten voor het managen vanuit je eigen waarden, het overtuigend op de zeepkist kunnen klimmen vanuit een visie en die ook realiseren op een wijze waar je jezelf als manager senang bij voelt. Anders geformuleerd, het gaat niet om óf deze stijl óf die stijl, maar om én elementen uit stijl A én delen van stijl B. Het is niet het aanleren van een truc. Goed uitgevoerd management is vakmanschap.

HNW vraagt (o.a.) om een andere rol van de manager. Het gaat over het loslaten van ingesleten patronen. Samenwerking vindt plaats op basis van andere waarden en dat vraagt om 'anders kijken naar zaken'. Dat geldt ook voor de keuze van (de theorie van) de stijl van leidinggeven. Het is niet de voortzetting van een bestaand pad, maar het zoeken naar een nieuw pad. Niet simpel uit een boekje of op een training te leren. Maar door te doen, je eigen stijl te ontwikkelen in jouw situatie. Door in kleine stappen je stijl aan te passen in een continu proces van veranderen. Mintzberg heeft het al eerder aangegeven: 'Een effectieve manager is de manager die de combinatie in zich heeft van zijn of haar persoon en de op dat moment noodzakelijke stijl, voor die context, op dat moment, voor die bepaalde periode'.

Als jij als manager in staat bent om uit de stortvloed aan informatie de 'krenten uit de pap te pikken' en daarmee aan de slag te gaan, dan ga je de omslag zeker maken! En dan doe je waar een groot deel van je professionals mee opgegroeid is: ongelimiteerd kennis beschikbaar hebben, filteren op waarde, kennis opdoen en zelf ook kennis delen, over eigen organisatiegrenzen heen. Ga ermee aan de slag en ga uit van je eigen situatie en inschattingsvermogen!

Addy de Ruiter – Interim Manager en Adviseur. Zwaargewicht in het aansturen van professionals. Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld