Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* HNW is een middel, geen wondermiddel!

Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt voor veel organisaties tot nu toe een feestje van leveranciers van technologie en kantoorinrichting te zijn geweest. En dat is jammer, want de kans dat de invoering van HNW voor alle betrokkenen aan de verwachtingen gaat voldoen, is daarmee niet groot. HNW is een middel en moet eerst en vooral passen in de visie van de organisatie.

 

Het is opvallend hoeveel directies verrast worden door de teleurstellingen die medewerkers uiten nadat HNW enige tijd is ingevoerd. Veelal gaat het om organisaties, die de verhuizing naar een nieuw pand hebben gecombineerd met de inrichting van flexplekken en stilteplekken, met het gebruik van rolkoffers, etc. Hoewel men zich vaak wel gerealiseerd heeft dat dit iedereen tot een nieuwe werkstijl gaat dwingen, is de aandacht voor de impact op de stijl van leidinggeven, op het gedrag en op de wijze van samenwerken beperkt geweest. Na enige tijd en na de nodige wrijving komt dan ook de teleurstelling. Het levert niet op wat voorzien was in de business case, er is gemopper onder het personeel over de hoeveelheid werkplekken, de samenwerking verloopt stroef en/of managers weten het ook niet meer. En dat is jammer, want HNW is een maatschappelijke ontwikkeling die niet te stoppen is.

 

En als het over maatschappelijke ontwikkelingen gaat, dan hebben we het over het strategische besturingsniveau, over missie en visie, over de stip op de horizon. Het begint dus met het richting geven aan de organisatie: het WAT. Als na het definiëren van het WAT, HNW één van de middelen blijkt te zijn om dat te bereiken, dan is dat een uitstekend moment om HNW op de agenda te zetten (of te revitaliseren). Maar doe dat dan wel volgens de essentiële basisprincipes van HNW. HNW gaat over samenwerkingsverbanden met een menselijker en duurzamer gezicht. Dat gaat over verbinding maken, autonomie en vertrouwen geven aan professionals. Over professionals de mogelijkheid te geven hun vakmanschap te tonen en daarin te kunnen groeien, over het verschil maken richting klanten. Oftewel: over veel meer dan flexibele werkplekken!

 

Door vanaf het begin professionals te betrekken bij de uitwerking van de HOE vraag om dat WAT te realiseren, ontstaat er verbinding en betrokkenheid. Vraag een doorsnee van de
populatie dit op te pakken en faciliteer dit. Je stelt ze daarmee in staat een goed beeld te vormen van de organisatie doelstellingen. Op basis hiervan kan de uitwerking van de weg daar naartoe plaatsvinden. Door actieve deelname kunnen alle medewerkers hun plek en rol daarin bepalen (begrijpen en begrepen worden). Wat betekent het voor de afdeling, voor een team, voor een bepaalde functie en welke obstakels vragen om een oplossing. De oplossingen voor die obstakels, belemmeringen en energielekken, kunnen vaak het best door de groep zelf worden opgelost. In mijn ervaring is het wel van belang een multidisciplinaire samenstelling te kiezen, dat komt de kwaliteit zeker ten goede.

 

Vervolgens is het een kwestie van doen. Afspraken maken over wie wat gaat bijdragen, de ruimte en het vertrouwen geven om dat te realiseren. Het sturingsmechanisme in place brengen om de voortgang te meten en transparantie te brengen. Niet om af te rekenen, maar om vast te stellen dat de organisatie op de goede weg is. Om successen te vieren, goede feedback te kunnen geven maar ook om te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

 

De rol en de plek die een professional in de organisatie wil vervullen kan alleen maar door de
professional zelf worden bepaald. Het begrip en het geloof in de stip op de horizon kan alleen maar door de individuele professional zelf worden opgebouwd. De professional moet daar dan ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Dit vraagt uiteraard ook om een andere invulling van de rol van managers. Alle benodigde veranderingen zijn voor elke organisatie, elke functie en elke professional anders. Streef er dan ook niet naar om de omslag in één verandertraject te realiseren, maar doe dat stap voor stap, iteratie voor iteratie. Reflecteer na iedere stap en bepaal per volgende stap: wat wordt er opgepakt en wat zal het opleveren.

 

Maar doe dat altijd vanuit een visie! En doe het in de goede volgorde, gebruik makend van de kracht van je professionals. Alleen dan kun je als management het juiste antwoord geven op deze uitdagende maatschappelijke ontwikkeling.

 

Addy de Ruiter – Interim Manager en Adviseur. Zwaargewicht in het aansturen van professionals.
Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl.
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld