Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* Energie door verbondenheid

Gedwongen door maatschappelijke - en demografische ontwikkelingen staan veel organisaties aan de vooravond van een omslag in de management oriëntatie, al dan niet in combinatie met Het Nieuwe Werken. Deze omslag bestaat uit de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, meer verbindende en coachende management oriëntatie. De eerste stap is de mindset (zoals behandeld in mijn vorige artikel, zie http://goo.gl/z3QMx ). Maar wat is de volgende stap?

Zoals gezegd, begint het bij de mindset waarin je mensbeeld en je organisatieperspectief een belangrijke rol spelen. Om mensgericht te kunnen managen is een duidelijk hang naar de Y-manager overtuiging (McGregor, 1960 ) noodzakelijk: vertrouw op je mensen, geloof dat ze verantwoordelijkheid zoeken en gecommitteerd kunnen zijn om doelen te bereiken.

Wetenschappelijke publicaties, – onderzoeken en succesvolle organisaties leren ons dat het bij commitment en betrokkenheid draait om de intrinsieke motivatie van mensen, t.w. vakmanschap, autonomie en verbondenheid (Pink, 2009). Bij laatstgenoemde, verbondenheid, gaat het om ‘zachte’ zaken als het geven van betekenis en de overlap tussen de zakelijke doelen van de organisatie en de persoonlijke doelen van de professional.

Je kunt niet anders dan constateren dat de gangbare management referentiemodellen niet (meer) voldoen. Belangrijkste reden is, dat er geen of zeer weinig aandacht is voor de 'zachte kant'. En dat is op zich niet verwonderlijk, omdat deze modellen (o.a.) gebaseerd zijn op Wetenschappelijk Management (Taylor, 1900), waarin de mens als een 'maakbaar' radarwiel gezien wordt in een gecompliceerde machine, vanuit het mensbeeld dat de mens eerst en vooral een economisch wezen is dat rationeel reageert op extrinsieke motivatoren en alleen rijkdom wil. En dat ligt tegenwoordig anders, zoals we in de vorige alinea hebben gezien. Dat brengt ons bij de volgende stap.

Door het in de organisatie toegepaste management referentiemodel uit te breiden met het aspectgebied 'Verbinden', kan de 'zachte' component er in samenhang aan toegevoegd worden. Binnen dit aspectgebied wordt invulling gegeven aan de affectieve- en professionele binding (Weggeman, 2007). Door het toevoegen van dit aspectgebied wordt bereikt dat er vier besturingsniveaus ontstaan: strategisch (richten), tactisch (inrichten), operationeel (verrichten) en verbindend (verbinden). De 'zachte' kant krijgt hierdoor de aandacht die het verdient en het is mogelijk extrinsiek te sturen op intrinsieke waarden. Door een koppeling te leggen tussen het strategisch niveau, waarop richting wordt gegeven en de stip op de horizon wordt gezet, en het operationeel niveau, waarop de professional in de dagelijkse operatie zijn vakmanschap en betrokkenheid kan tonen, kan er verbondenheid ontstaan tussen de professional en de organisatie. Uiteraard vraagt dit wel eerst een zorgvuldige toetsing van de samenhang op de 4 niveaus. Daarna vormt het de basis voor de doorvertaling naar de rolinvulling door managers. 

Deze stap vraagt geen grootschalig verandertraject is mijn ervaring. Met een kritische blik, met gezond zakelijk verstand en een menselijke inborst, naar je rolinvulling en die van je managementteam kijken is voldoende. Heb je verbondenheid 'top-of-mind' staan, wat doe je ermee en stuur je er ook op? Want als het belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie of het is een belangrijk middel om je stip op de horizon (de visie) te realiseren, dan ben je er als manager toch veel mee bezig, klim je op de zeepkist en staat het hoog op de agenda van je managementteam? Toch?   

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Zet een stip op de horizon en zoek de verbinding door er anderen bij te betrekken. Vanaf het moment dat je ermee aan de slag gaat, zul je ervaren dat er direct 'early adaptors' meedoen en er extra energie vrijkomt. En daar begint het mee!

Addy de Ruiter – Interim Manager en Adviseur. Zwaargewicht in het aansturen van professionals. Ondersteunt managers en managementteams om het prestatiepotentieel van hun medewerkers beter te benutten. Doet dat vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en managers de ruimte creëren om dat verschil te kunnen maken. Zie www.fidesnexus.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld