Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
* De grote uitdaging voor managen nieuwe stijl

Als je de publicaties en online discussies op allerlei fora de afgelopen periode mag geloven, is er de nodige verwarring onder managementgoeroes en HR specialisten. Hoe geef je leiding aan de sterk geïndividualiseerde – en zelfbewuste medewerker die zich meer en meer voordoet op de arbeidsmarkt?

Volgens sommigen heeft het met verschillen in generaties te maken, anderen zien het dwars door generaties heen gebeuren. Neem daarbij de dreigende schaarste op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en ontgroening en je kunt niet anders concluderen dan dat je hierop moet reageren als organisatie. Anders word je het muurbloempje van de arbeidsmarkt en komt de continuïteit van je organisatie in gevaar.

Zijn de veranderingen nu wel zo groot als door sommigen wordt neergezet. Kijkend naar de ontwikkelingen is er nogal wat gaande op dit moment. Zo is er maatschappelijk sprake van individualisering, Het Nieuwe Werken, Society 3.0 en het verschuiven van de waarden. Demografisch de eerdergenoemde vergrijzing, ontgroening en flexibilisering van arbeidsrelaties. Tenslotte spelen op economisch vlak de schaarste op de arbeidsmarkt en het meer en meer toegroeien naar een diensten- en kenniseconomie. In essentie zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat het niet alleen meer draait om ‘harde aspecten’ als winst en resultaat, maar ook om ‘zachte aspecten’ als betekenisgeving, gelijkwaardigheid, autonomie en vakmanschap.

Voor een groot deel van deze aspecten geldt, dat die niet nieuw zijn. Autonomie en vakmanschap waarderen en erkennen is voor de Angelsaksische georiënteerde – en bureaucratische organisaties nieuw, maar voor de rest zeker niet. Best practices zijn dus redelijk snel over te nemen. Betekenisgeving en gelijkwaardigheid zijn wel nieuw en zullen doorvertaald moeten worden in de dagelijkse operatie. Dit vraagt zeker om een ander rolinvulling door managers. Door gebruik te maken van wetenschappelijke publicaties en – onderzoeken als Best Theories en gezond zakelijk verstand met een menselijke inborst, zijn Next Practices op te stellen en toe te passen. Dan lijkt het dus mee te vallen.

Waar volgens mij meer uitdaging in zit, is in de mindset. Het overstappen van controle naar vertrouwen, van moeten naar willen en kunnen, en van uniformiteit naar uniciteit is een verschil als tussen dag en nacht. Hoeveel managers en HR specialisten gaan die slag maken? Ik voorzie nogal wat muurbloempjes.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld