Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

 +31 (0)6 513 19 299  

Focus: Coachend leidinggeven

Menselijke - en maatschappelijke waarden worden steeds belangrijker.  Meer en meer dringt bij leidinggevenden het besef door dat de managementparadigma's uit de vorige eeuw niet meer passen in deze tijd, omdat die paradigma's voorbij gaan aan genoemde waarden. Hierdoor daalt de werktevredenheid en gaat er prestatiepotentieel verloren. Dat is zonde en kunnen we ons niet veroorloven. 

 

Deze tijd vraagt om een stijl van leidinggeven, die meer mensgericht is. Mensgericht leidinggeven gaat om het creëren van een omgeving waarin de professional 'meer brandstof' krijgt voor een hogere productiviteit, door een sterkere betrokkenheid en loyaliteit.  Een omgeving waarin hij of zij het beste van zichzelf wil geven, gewaardeerd wordt en een zinnige bijdrage levert aan het realiseren van de organisatie doelstellingen.

 

Het gaat er dan om, een  gepaste ruimte te creëren voor de individuele professional waarin talenten en kwaliteiten benut worden, er onderling vertrouwen en verbondenheid is. Leidinggeven aan professionals vraagt dan ook om sturen op resultaat met een heldere richting en duidelijke doelen, sturen op professionaliteit in termen van vakmanschap en autonomie, en sturen op verbondenheid in termen van overlap tussen zakelijke – en persoonlijke doelen.

 

Meer met minder doen door een sterke betrokkenheid en loyaliteit. Doordat de aanwezigheid van de professional ertoe doet en het werk als zinvol ervaren wordt, loopt het als vanzelf. En dat is een win-win situatie voor alle betrokkenen: de professional, de leidinggevende, de organisatie en de klant.

 

Om deze omgeving in uw organisatie te creëren, deel ik met enthousiasme mijn Best Practices en Next Practices.

 

Download mijn visie op leidinggeven hier of neem vrijblijvend contact op.