Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

Het valt toch niet mee als manager in deze tijd. Het gaat er steeds meer op lijken dat de economie langdurig tegenwind heeft. Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er geen ontkomen meer aan: 2012 wordt een jaar waarin belangrijke - en soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dan gaat de manager die zijn of haar zaakjes op orde heeft het verschil maken.

Lees meer...

De afgelopen weken zijn er een aantal zaken in het nieuws gekomen, die je toch aan het denken zetten over het morele besef van managers en bestuurders. Situaties waarbij je jezelf afvraagt of er dan geen zelfcontrole is? Of er dan geen controle of tegenspraak georganiseerd is in de eigen omgeving? Wordt het geen tijd om moraliteit een veel zwaardere weging te geven bij de benoeming en de beoordeling van leidinggevenden. Grenzen opzoeken mag en is nodig voor een effectieve werkcultuur. Maar dat is geen vrijbrief!

Lees meer...

Ik sprak recentelijk een transportondernemer, die zijn hart luchtte over de regeldrift in zijn branche. Hij had net met een groot deel van zijn chauffeurs een eendaagse 'heftruck herhalingscursus' gehad. Als werkgever is hij wettelijk verplicht iedereen die weleens een heftruck bestuurd bij het laden en lossen, een basisinstructie 'veilig werken met een heftruck' te geven. Hoewel het gezellig was, had het ook de nodige kosten met zich meegebracht. Kosten waarvan hij de toegevoegde waarde sterk betwijfelde. En dat in een tijd met zeer lage marges!

Lees meer...   (1 reactie)

Op macro niveau bepaalt de financiële sector steeds meer wat de politiek geacht wordt te doen. Op micro niveau gebeurt iets vergelijkbaars, want daar bepaalt de financier wat een private - of publieke organisatie geacht wordt te doen. Steeds meer economen waarschuwen voor de gevolgen, omdat de kade het schip gaat keren. En dat is goed nieuws! En een goed moment om veel meer rekening te gaan houden met de andere belangen: van klanten, burgers, medewerkers en de maatschappij. Waarde scheppen in meer dimensies, daar draait het om.

Lees meer...

De gevolgen van de financiële crises op de reële economie worden meer en meer zichtbaar. Op de financiële markten houdt de turbulentie vooralsnog aan. Als het niet de overheidsschulden van de Zuid-Europese landen zijn, dan is het wel het uitblijven van de totstandkoming van een nieuwe Belgische regering of het uitblijven van de overeenstemming over de Amerikaanse bezuinigingsplannen. Angsten van beleggers blijken keer op keer vanzelf werkelijkheid te worden. Er staat de reële economie dus nog wat te wachten.

Lees meer...

Als je in deze periode een manager bij een grotere organisatie spreekt, is de kans groot dat hij of zij 'weer aan het reorganiseren' is. In financiële kringen heet dat 'professioneel management'. De signalen dat dit 'professioneel management' tegen grenzen aanloopt, worden steeds sterker. En dat is niet zo verwonderlijk.

Lees meer...

In alle branches komt het voor dat bestuurders en topmanagers het maatschappelijk vertrouwen soms beschamen. Het optreden tegen incidenten beperkt zich veelal tot 'aanspreken' of 'toedekken'. Besturen en directies ontkennen daarmee het belang van vertrouwen van klanten, patiënten, medewerkers, enzovoort. Maar ook van voorbeeldgedrag richting medewerkers. De raden van commissarissen en raden van toezicht hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er snel, transparant en adequaat gereageerd wordt in het belang van de continuïteit van de organisatie of instelling en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen.

Lees meer...

Binnen veel organisaties wordt binnenkort het proces gestart om te komen tot het businessplan 2012. In de praktijk betekent dit veel inspanning en overleg om te komen tot de targets, KPI's en SMART actielijsten. Daarmee wordt de voortgang beheerst en is succes verzekerd. Denkt u dat echt? Word wakker! Het werkt niet meer op deze manier. Maak er geen bezigheidstherapie van en doe het dit jaar anders. De tijdsgeest maakt dat noodzakelijk!

Lees meer...

Veel van de bijeenkomsten over leiderschap, waar ik het afgelopen half jaar aan heb deelgenomen, maakten geen contact met leidinggevenden. Komt dat nu doordat het merendeel van de deelnemers coach, trainer of adviseur is en nooit leiding heeft gegeven of is leidinggeven complex geworden en gaat het Japanse gezegde op: iemand met een hamer ziet overal spijkers?

Lees meer...

Het valt mij op dat het plezier in werken voor steeds meer mensen lijkt af te nemen. Of het nu tijdens een zakelijk gesprek is, of gewoon privé op een verjaardagsborrel, vroeg of laat komt het gesprek op het onderwerp dat steeds meer mens lijkt bezig te houden: het afnemende plezier op het werk. En dat is zonde van al die menselijke energie die weglekt. Maar ook zorgwekkend. Wat maakt het nu zo moeilijk om betrokkenheid en bevlogenheid te creëren? En hoe moet het dan wel?

Lees meer...