Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

Het valt toch niet mee als manager in deze tijd. Het gaat er steeds meer op lijken dat de economie langdurig tegenwind heeft. Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er geen ontkomen meer aan: 2012 wordt een jaar waarin belangrijke - en soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dan gaat de manager die zijn of haar zaakjes op orde heeft het verschil maken.

Lees meer...

Als je in deze periode een manager bij een grotere organisatie spreekt, is de kans groot dat hij of zij 'weer aan het reorganiseren' is. In financiële kringen heet dat 'professioneel management'. De signalen dat dit 'professioneel management' tegen grenzen aanloopt, worden steeds sterker. En dat is niet zo verwonderlijk.

Lees meer...

In managementland wordt er veel geschreven en gesproken over het belang van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar: van de manager in de medewerker en van de medewerker in de manager. Vertrouwen is één van de belangrijke ingrediënten om de grote uitdaging van leidinggevend Nederland invulling te kunnen geven: een andere leiderschapsstijl hanteren die aansluit bij deze tijd. 

Lees meer...

Recentelijk is de HNW Barometer 2011 (RSM en Novay) gepubliceerd. Doel van dit jaarlijkse onderzoek is een praktische hanteerbare barometer beschikbaar te stellen, waarmee de HNW volwassenheid van organisaties op de verschillende dimensies gemeten kan worden. De conclusies geven stof tot nadenken.

Lees meer...   (1 reactie)

Binnen veel organisaties wordt binnenkort het proces gestart om te komen tot het businessplan 2012. In de praktijk betekent dit veel inspanning en overleg om te komen tot de targets, KPI's en SMART actielijsten. Daarmee wordt de voortgang beheerst en is succes verzekerd. Denkt u dat echt? Word wakker! Het werkt niet meer op deze manier. Maak er geen bezigheidstherapie van en doe het dit jaar anders. De tijdsgeest maakt dat noodzakelijk!

Lees meer...

Dat de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, verbindende en coachende managementstijl voor managers een grote stap kan zijn, is helder. Maar wat mij toch iedere keer weer verbaasd, is het gemak waarmee mensenmanagers in de hoek van softies worden gedrukt. Je loopt toch wel heel veel risico met dergelijke stoere uitspraken. Het gaat niet om óf/óf, maar om én/én.

Lees meer...