Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

Recentelijk is de HNW Barometer 2011 (RSM en Novay) gepubliceerd. Doel van dit jaarlijkse onderzoek is een praktische hanteerbare barometer beschikbaar te stellen, waarmee de HNW volwassenheid van organisaties op de verschillende dimensies gemeten kan worden. De conclusies geven stof tot nadenken.

Lees meer...   (1 reactie)

Er wordt wat afgeschreven over HNW en de rol van de manager daarin. Veelal wordt er in een publicatie één onderwerp uitgediept of 1 leiderschapsstijl gepropageerd. Is het niet wat te simpel om je rol als manager in deze snel veranderende tijden op te hangen aan 1 element of 1 stijl van leidinggeven? HNW gaat over een heel andere wijze van samen werken. Het gaat om een andere mix in de aansturing. Aan jou als manager de taak om uit het grote aanbod van publicaties en adviezen alleen de 'krenten uit de pap te pikken'.

Lees meer...

Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt voor veel organisaties tot nu toe een feestje van leveranciers van technologie en kantoorinrichting te zijn geweest. En dat is jammer, want de kans dat de invoering van HNW voor alle betrokkenen aan de verwachtingen gaat voldoen, is daarmee niet groot. HNW is een middel en moet eerst en vooral passen in de visie van de organisatie.

 

Lees meer...