Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

Gedwongen door maatschappelijke - en demografische ontwikkelingen staan veel organisaties aan de vooravond van een omslag in de management oriëntatie, al dan niet in combinatie met Het Nieuwe Werken. Deze omslag bestaat uit de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, meer verbindende en coachende management oriëntatie. De eerste stap is de mindset (zoals behandeld in mijn vorige artikel, zie http://goo.gl/z3QMx ). Maar wat is de volgende stap?

Lees meer...

Toen ik gisteren de artikelen las over het gebrek aan kwaliteit van opleidingen van zeer bekende HBO instellingen, dacht ik direct aan de eerstvolgende directievergadering van die instellingen. Zou daar nu op de agenda staan hoe dit kan gebeuren? Wie daar intern verantwoordelijk voor is en verantwoordelijkheid neemt? Reflectie plaatsvinden op de continue focus op budget, efficiency en schaalvergroting? Duidelijk is, dat er geen grip is op het dagelijkse reilen en zeilen en dat de (ex-)studenten de rekening betalen.

Lees meer...

Veel HR specialisten vragen zich af, of het geen tijd wordt zogenaamd Generatiemanagement in te voeren. Achterliggende gedachte is, dat er een fase is aangebroken waarin de werkvloer wordt bemenst door 4 generaties. Voor de analyse is het niet verkeerd om in generaties te denken. Dat vergemakkelijkt de discussie. Om het als feitelijk aan te nemen, is gevaarlijk.

Lees meer...

Aan het lezen: Managen = Gewoon Doen - Rudy Kor

Management is een complex vak. Hoewel veel managementboeken wel een heel eenvoudige voorstelling van zaken geven, kan een zin, een gefundeerde theorie of anekdote je aan het denken zetten, je 'raken' of net dat zetje geven dat je nodig had. Niemand heeft de wijsheid in pacht, dus sta open en laat je verrassen. 

Boeken die mij hebben verrast:

      Henry Mintzberg - Managing

 • Standaardwerk en een must voor iedere manager. Inspirerend en uitdagend.

      Daniel Pink - Drive

 • Verfrissende en inspirerende kijk op motiveren. Eye-opener met sterke onderbouwing.

      Cees Buys – Managen met ratio en emotie

 • Hoe je mensen in hun kracht brengt en resultaat behaalt. Uitermate goed leesbaar en praktisch.

      Freek Vermeulen - Business Exposed

 • Relativerend boek over management. Wetenschappelijke onderbouwd worden allerlei managementhypes tegen het licht gehouden. Absoluut de moeite waard.       

      Jan Kuipers - Menskracht

 • Wat is dat eigenlijk menskracht? Prettig leesbaar en geeft het een plaats.

      Hoogendoorn & Pieterse – Schitterend Organiseren

 • Inspirerende kijk uitgewerkt in een model. Toegepast. Een aanrader.

      Filip Vandendriessche – Leidinggeven zonder bevelen

 • Prettig leesbaar boek over betrekken en outputmanagement. Zo simpel kan het zijn.

       Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters – Nieuw Europees Organiseren

 • Helder en herkenbaar boek dat in 1 adem uitleest. Een must.

      Jim Collins – Good to Great

 • Voortreffelijk boek met heldere boodschap.  

      Eckhard Wintzen – Eckard’s Notes

 • Tja, herinneringen! Top.

      Mars – Jongleren met loyaliteiten

 • De middenmanager en de omgeving. Prettig leesbaar, herkenbaar en verdiepend.

      Crasborn / Sevinga - Het grote boek over coachend leidinggeven

 • Eerste deel bevat een waardevol en herkenbaar inzicht in de essentie van coachend leidinggeven. In tweede deel overheerst de achtergrond van de schrijvers als trainers en coaches en gaat het accent (te) veel naar persoonlijke coaching.

      Norbert Greveling - De Ondernemende Manager

 • Over de kentering in managen, van beheersen naar ondernemen. Onderbouwde kijk.

      Ken Blanchard – Gung Ho!

 • Samenwerken en motiveren zoals dat ook in de natuur gebeurt. Boeiend en inspirerend.

      Marco Schreurs en Van der Veer  – Animal Firm

 •  Eens op een andere manier naar organiseren kijken. Stof tot nadenken.

      Hans van der Loo - We hebben er zin in!

 • Voor bewustwording hoe zin om te zetten in energie. Brengt belangrijke inzichten bij elkaar. 

      Henry Mintzberg – Strategie slaat terug

 • Een speelse kijk op strategievorming

      Ken Robinson – Het element

 • Een must voor als het over passie en talent gaat.

      Jaap Peters – Intensieve Menshouderij

 • Inspirerend en herkenbaar. Uit het hart!

      Tica Peeman - I Trust U

 • Alles over vertrouwen

      Bello, de Bruin en Groesbeek - Wie is de baas?

 • Reflectie en zelfkennis

      Wilmar Schaufeli en Dijkstra – Bevlogen aan het werk

 • Over bevlogenheid in organisaties.

      Roland Hameeteman – De kracht van Mensen

 • Inspirerend en goed leesbaar. Basis voor een andere kijk.

      Jan Bommerez – Door de bomen het bos zien

 • Inspirerend boek over verbondenheid.

      Dik Bijl – Aan de slag met het nieuwe werken

 • De hoofdzaken van Het Nieuwe Werken. Uitermate goed leesbaar.

      Menno Lanting - Iedereen CEO

 • Frisse kijk, stemt tot overpeinzing.

      Jan van Setten – Hoe krijg is ze zover

 • Eye-opener. Prettig leesbaar en praktijkgericht. Een must.

      John Kotter – Onze ijsberg smelt

 • Parabel over veranderen van organisaties. Herkenbaar.

      Joop Swieringa – Gedoe komt er toch

 • To-the-point en inspirerend.  Stof tot nadenken.

      Rogier Guns - Zacht veranderen

 • Praktisch boek over de nuances bij veranderen.

      Cees Min – Veranderen met gezond verstand

 • Op een verfrissende wijze kijken naar veranderen.

      Ronald van den Hoff - Society 3.0

 • Ongeloofelijke analyse van de maatschappij, ook richting voor de toekomst. Bewustmaker.
Reacties

Als je de publicaties en online discussies op allerlei fora de afgelopen periode mag geloven, is er de nodige verwarring onder managementgoeroes en HR specialisten. Hoe geef je leiding aan de sterk geïndividualiseerde – en zelfbewuste medewerker die zich meer en meer voordoet op de arbeidsmarkt?

Lees meer...

Hoe verwarring en onbegrip uiteindelijk zullen leiden tot het inzicht dat het anders kan en moet!

Lees meer...

Is het onderscheid maken tussen leiders en managers geen onzin en de directe oorzaak voor vele problemen?

Lees meer...

Meer en meer dringt het besef door dat medewerkers het onderscheidend vermogen vormen van een organisatie in onze diensten- en kenniseconomie. Hoe creeer je als management de ruimte?

Lees meer...   (2 reacties)