Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

In alle branches komt het voor dat bestuurders en topmanagers het maatschappelijk vertrouwen soms beschamen. Het optreden tegen incidenten beperkt zich veelal tot 'aanspreken' of 'toedekken'. Besturen en directies ontkennen daarmee het belang van vertrouwen van klanten, patiënten, medewerkers, enzovoort. Maar ook van voorbeeldgedrag richting medewerkers. De raden van commissarissen en raden van toezicht hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er snel, transparant en adequaat gereageerd wordt in het belang van de continuïteit van de organisatie of instelling en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen.

Lees meer...

Binnen veel organisaties wordt binnenkort het proces gestart om te komen tot het businessplan 2012. In de praktijk betekent dit veel inspanning en overleg om te komen tot de targets, KPI's en SMART actielijsten. Daarmee wordt de voortgang beheerst en is succes verzekerd. Denkt u dat echt? Word wakker! Het werkt niet meer op deze manier. Maak er geen bezigheidstherapie van en doe het dit jaar anders. De tijdsgeest maakt dat noodzakelijk!

Lees meer...

Veel van de bijeenkomsten over leiderschap, waar ik het afgelopen half jaar aan heb deelgenomen, maakten geen contact met leidinggevenden. Komt dat nu doordat het merendeel van de deelnemers coach, trainer of adviseur is en nooit leiding heeft gegeven of is leidinggeven complex geworden en gaat het Japanse gezegde op: iemand met een hamer ziet overal spijkers?

Lees meer...

Vertrouwen is een zelfstandig naamwoord maar ook een werkwoord: je moet er actief aan werken en dat kun je goed doen, maar ook totaal verkeerd. Deze week zag ik twee optredens van bestuurders die voor mij de twee uitersten representeerden. Sta er even bij stil en doe er je voordeel mee! Om werken weer leuk te maken is ruimte en vertrouwen nodig. Wat doe jij actief en passief aan vertrouwen geven en vertrouwen krijgen? Leer van deze bestuurders, hoe het moet en hoe het zeker niet moet!

Lees meer...

Het valt mij op dat het plezier in werken voor steeds meer mensen lijkt af te nemen. Of het nu tijdens een zakelijk gesprek is, of gewoon privé op een verjaardagsborrel, vroeg of laat komt het gesprek op het onderwerp dat steeds meer mens lijkt bezig te houden: het afnemende plezier op het werk. En dat is zonde van al die menselijke energie die weglekt. Maar ook zorgwekkend. Wat maakt het nu zo moeilijk om betrokkenheid en bevlogenheid te creëren? En hoe moet het dan wel?

Lees meer...

Wat is er toch gaande in ons kikkerland? Wij werden altijd het land genoemd dat als voorbeeld diende, dat vaak gidsland in Europa was. Toch gebeurt er iets raars. Er lijkt zich apathie te ontwikkelen rond het gedrag van personen en organisaties. Of zijn het de laatste stuiptrekkingen van 'Oude Organisaties' en 'Het Oude Denken'?

Lees meer...

Er wordt wat afgeschreven over HNW en de rol van de manager daarin. Veelal wordt er in een publicatie één onderwerp uitgediept of 1 leiderschapsstijl gepropageerd. Is het niet wat te simpel om je rol als manager in deze snel veranderende tijden op te hangen aan 1 element of 1 stijl van leidinggeven? HNW gaat over een heel andere wijze van samen werken. Het gaat om een andere mix in de aansturing. Aan jou als manager de taak om uit het grote aanbod van publicaties en adviezen alleen de 'krenten uit de pap te pikken'.

Lees meer...

Vorige week werd ik blij verrast door een artikel over de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Harvey Nash onder HR Leaders. Uit dit onderzoek, de 'HR Strategic Leadership Survey', blijkt dat 'binden en boeien' boven aan staat op de agenda van de HR verantwoordelijken in organisaties. Op zich is het hoopgevend dat dit onderwerp op nummer 1 staat. Maar dat gevoel werd direct de bodem in geslagen toen ik nummer 3 op de lijst zag: 'capaciteit- en competentiemanagement'. Buiten het feit dat 'binden en boeien' volgens mij uit de tijd is, gaat dat per definitie niet samen met competentiemanagement en is het wat mij betreft duidelijk dat Het Oude Denken nog breed toegepast wordt onder de HR leaders in organisaties (ervan uit gaande dat het onderzoek representatief is).

Lees meer...

Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt voor veel organisaties tot nu toe een feestje van leveranciers van technologie en kantoorinrichting te zijn geweest. En dat is jammer, want de kans dat de invoering van HNW voor alle betrokkenen aan de verwachtingen gaat voldoen, is daarmee niet groot. HNW is een middel en moet eerst en vooral passen in de visie van de organisatie.

 

Lees meer...

Dat de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, verbindende en coachende managementstijl voor managers een grote stap kan zijn, is helder. Maar wat mij toch iedere keer weer verbaasd, is het gemak waarmee mensenmanagers in de hoek van softies worden gedrukt. Je loopt toch wel heel veel risico met dergelijke stoere uitspraken. Het gaat niet om óf/óf, maar om én/én.

Lees meer...