Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

Meer en meer lijkt onzekerheid en somberheid de kop op te steken in gesprekken die ik voer, zowel zakelijk als privé. Ook in de media is de teneur eenzijdig: recessie, krimp, conflicten. Natuurlijk moet je de ogen niet sluiten voor de realiteit, maar schieten sommigen niet door? Positiviteit is juist wat we nodig hebben en zeker voor degenen die leidinggeven. Een positieve houding helpt je als manager anderen meer te enthousiasmeren en anderen positieve energie te geven voor actie en verandering. Een positieve houding bepaalt ook in sterke mate de sfeer die de leidinggevende creëert in zijn of haar organisatie (onderdeel).

Lees meer...   (1 reactie)

Het valt toch niet mee als manager in deze tijd. Het gaat er steeds meer op lijken dat de economie langdurig tegenwind heeft. Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er geen ontkomen meer aan: 2012 wordt een jaar waarin belangrijke - en soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dan gaat de manager die zijn of haar zaakjes op orde heeft het verschil maken.

Lees meer...

De afgelopen weken zijn er een aantal zaken in het nieuws gekomen, die je toch aan het denken zetten over het morele besef van managers en bestuurders. Situaties waarbij je jezelf afvraagt of er dan geen zelfcontrole is? Of er dan geen controle of tegenspraak georganiseerd is in de eigen omgeving? Wordt het geen tijd om moraliteit een veel zwaardere weging te geven bij de benoeming en de beoordeling van leidinggevenden. Grenzen opzoeken mag en is nodig voor een effectieve werkcultuur. Maar dat is geen vrijbrief!

Lees meer...

Ik sprak recentelijk een transportondernemer, die zijn hart luchtte over de regeldrift in zijn branche. Hij had net met een groot deel van zijn chauffeurs een eendaagse 'heftruck herhalingscursus' gehad. Als werkgever is hij wettelijk verplicht iedereen die weleens een heftruck bestuurd bij het laden en lossen, een basisinstructie 'veilig werken met een heftruck' te geven. Hoewel het gezellig was, had het ook de nodige kosten met zich meegebracht. Kosten waarvan hij de toegevoegde waarde sterk betwijfelde. En dat in een tijd met zeer lage marges!

Lees meer...   (1 reactie)

Op macro niveau bepaalt de financiële sector steeds meer wat de politiek geacht wordt te doen. Op micro niveau gebeurt iets vergelijkbaars, want daar bepaalt de financier wat een private - of publieke organisatie geacht wordt te doen. Steeds meer economen waarschuwen voor de gevolgen, omdat de kade het schip gaat keren. En dat is goed nieuws! En een goed moment om veel meer rekening te gaan houden met de andere belangen: van klanten, burgers, medewerkers en de maatschappij. Waarde scheppen in meer dimensies, daar draait het om.

Lees meer...

De gevolgen van de financiële crises op de reële economie worden meer en meer zichtbaar. Op de financiële markten houdt de turbulentie vooralsnog aan. Als het niet de overheidsschulden van de Zuid-Europese landen zijn, dan is het wel het uitblijven van de totstandkoming van een nieuwe Belgische regering of het uitblijven van de overeenstemming over de Amerikaanse bezuinigingsplannen. Angsten van beleggers blijken keer op keer vanzelf werkelijkheid te worden. Er staat de reële economie dus nog wat te wachten.

Lees meer...

Als je in deze periode een manager bij een grotere organisatie spreekt, is de kans groot dat hij of zij 'weer aan het reorganiseren' is. In financiële kringen heet dat 'professioneel management'. De signalen dat dit 'professioneel management' tegen grenzen aanloopt, worden steeds sterker. En dat is niet zo verwonderlijk.

Lees meer...

De afgelopen periode werd ik tijdens mijn vakantie weer even met mijn neus op de feiten gedrukt: als klant gaat er niets boven het geholpen worden door betrokken en enthousiast personeel. Dat maakt toch een wereld van verschil. Hoeveel meer plezier en tevredenheid betekent dat uiteindelijk niet voor alle partijen! Herken je die ervaring? Het blijft toch wel vreemd dat betrokkenheid veelal een ondergeschoven kindje lijkt te zijn in de dagelijkse aansturing? Het valt toch niet te ontkennen dat er daardoor prestatiepotentieel onbenut blijft. Waarom is dat toch?

Lees meer...

In managementland wordt er veel geschreven en gesproken over het belang van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar: van de manager in de medewerker en van de medewerker in de manager. Vertrouwen is één van de belangrijke ingrediënten om de grote uitdaging van leidinggevend Nederland invulling te kunnen geven: een andere leiderschapsstijl hanteren die aansluit bij deze tijd. 

Lees meer...

Recentelijk is de HNW Barometer 2011 (RSM en Novay) gepubliceerd. Doel van dit jaarlijkse onderzoek is een praktische hanteerbare barometer beschikbaar te stellen, waarmee de HNW volwassenheid van organisaties op de verschillende dimensies gemeten kan worden. De conclusies geven stof tot nadenken.

Lees meer...   (1 reactie)