Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Bijdragen

  +31 (0)6 513 19 299

Alle Posts
Laatste reacties

Meer en meer lijkt onzekerheid en somberheid de kop op te steken in gesprekken die ik voer, zowel zakelijk als privé. Ook in de media is de teneur eenzijdig: recessie, krimp, conflicten. Natuurlijk moet je de ogen niet sluiten voor de realiteit, maar schieten sommigen niet door? Positiviteit is juist wat we nodig hebben en zeker voor degenen die leidinggeven. Een positieve houding helpt je als manager anderen meer te enthousiasmeren en anderen positieve energie te geven voor actie en verandering. Een positieve houding bepaalt ook in sterke mate de sfeer die de leidinggevende creëert in zijn of haar organisatie (onderdeel).

Lees meer...   (1 reactie)

De afgelopen periode werd ik tijdens mijn vakantie weer even met mijn neus op de feiten gedrukt: als klant gaat er niets boven het geholpen worden door betrokken en enthousiast personeel. Dat maakt toch een wereld van verschil. Hoeveel meer plezier en tevredenheid betekent dat uiteindelijk niet voor alle partijen! Herken je die ervaring? Het blijft toch wel vreemd dat betrokkenheid veelal een ondergeschoven kindje lijkt te zijn in de dagelijkse aansturing? Het valt toch niet te ontkennen dat er daardoor prestatiepotentieel onbenut blijft. Waarom is dat toch?

Lees meer...

In managementland wordt er veel geschreven en gesproken over het belang van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar: van de manager in de medewerker en van de medewerker in de manager. Vertrouwen is één van de belangrijke ingrediënten om de grote uitdaging van leidinggevend Nederland invulling te kunnen geven: een andere leiderschapsstijl hanteren die aansluit bij deze tijd. 

Lees meer...

Vertrouwen is een zelfstandig naamwoord maar ook een werkwoord: je moet er actief aan werken en dat kun je goed doen, maar ook totaal verkeerd. Deze week zag ik twee optredens van bestuurders die voor mij de twee uitersten representeerden. Sta er even bij stil en doe er je voordeel mee! Om werken weer leuk te maken is ruimte en vertrouwen nodig. Wat doe jij actief en passief aan vertrouwen geven en vertrouwen krijgen? Leer van deze bestuurders, hoe het moet en hoe het zeker niet moet!

Lees meer...

Wat is er toch gaande in ons kikkerland? Wij werden altijd het land genoemd dat als voorbeeld diende, dat vaak gidsland in Europa was. Toch gebeurt er iets raars. Er lijkt zich apathie te ontwikkelen rond het gedrag van personen en organisaties. Of zijn het de laatste stuiptrekkingen van 'Oude Organisaties' en 'Het Oude Denken'?

Lees meer...

Vorige week werd ik blij verrast door een artikel over de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Harvey Nash onder HR Leaders. Uit dit onderzoek, de 'HR Strategic Leadership Survey', blijkt dat 'binden en boeien' boven aan staat op de agenda van de HR verantwoordelijken in organisaties. Op zich is het hoopgevend dat dit onderwerp op nummer 1 staat. Maar dat gevoel werd direct de bodem in geslagen toen ik nummer 3 op de lijst zag: 'capaciteit- en competentiemanagement'. Buiten het feit dat 'binden en boeien' volgens mij uit de tijd is, gaat dat per definitie niet samen met competentiemanagement en is het wat mij betreft duidelijk dat Het Oude Denken nog breed toegepast wordt onder de HR leaders in organisaties (ervan uit gaande dat het onderzoek representatief is).

Lees meer...

Dat de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, verbindende en coachende managementstijl voor managers een grote stap kan zijn, is helder. Maar wat mij toch iedere keer weer verbaasd, is het gemak waarmee mensenmanagers in de hoek van softies worden gedrukt. Je loopt toch wel heel veel risico met dergelijke stoere uitspraken. Het gaat niet om óf/óf, maar om én/én.

Lees meer...

Gedwongen door maatschappelijke - en demografische ontwikkelingen staan veel organisaties aan de vooravond van een omslag in de management oriëntatie, al dan niet in combinatie met Het Nieuwe Werken. Deze omslag bestaat uit de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, meer verbindende en coachende management oriëntatie. De eerste stap is de mindset (zoals behandeld in mijn vorige artikel, zie http://goo.gl/z3QMx ). Maar wat is de volgende stap?

Lees meer...

Als je de publicaties en online discussies op allerlei fora de afgelopen periode mag geloven, is er de nodige verwarring onder managementgoeroes en HR specialisten. Hoe geef je leiding aan de sterk geïndividualiseerde – en zelfbewuste medewerker die zich meer en meer voordoet op de arbeidsmarkt?

Lees meer...

Is het onderscheid maken tussen leiders en managers geen onzin en de directe oorzaak voor vele problemen?

Lees meer...