Links

Addy de Ruiter op LinkedIn

ManagementSite auteurspagina

NieuwOrganiseren Column

  +31 (0)6 513 19 299

Meest gelezen
Kies het focusgebied en lees er meer over in de Blog Posts
Licentie
Meest recente Posts
Laatste reacties
Alle Posts

Meer en meer lijkt onzekerheid en somberheid de kop op te steken in gesprekken die ik voer, zowel zakelijk als privé. Ook in de media is de teneur eenzijdig: recessie, krimp, conflicten. Natuurlijk moet je de ogen niet sluiten voor de realiteit, maar schieten sommigen niet door? Positiviteit is juist wat we nodig hebben en zeker voor degenen die leidinggeven. Een positieve houding helpt je als manager anderen meer te enthousiasmeren en anderen positieve energie te geven voor actie en verandering. Een positieve houding bepaalt ook in sterke mate de sfeer die de leidinggevende creëert in zijn of haar organisatie (onderdeel).

Lees meer...   (1 reactie)

Het valt toch niet mee als manager in deze tijd. Het gaat er steeds meer op lijken dat de economie langdurig tegenwind heeft. Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er geen ontkomen meer aan: 2012 wordt een jaar waarin belangrijke - en soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. En dan gaat de manager die zijn of haar zaakjes op orde heeft het verschil maken.

Lees meer...

De afgelopen weken zijn er een aantal zaken in het nieuws gekomen, die je toch aan het denken zetten over het morele besef van managers en bestuurders. Situaties waarbij je jezelf afvraagt of er dan geen zelfcontrole is? Of er dan geen controle of tegenspraak georganiseerd is in de eigen omgeving? Wordt het geen tijd om moraliteit een veel zwaardere weging te geven bij de benoeming en de beoordeling van leidinggevenden. Grenzen opzoeken mag en is nodig voor een effectieve werkcultuur. Maar dat is geen vrijbrief!

Lees meer...

Ik sprak recentelijk een transportondernemer, die zijn hart luchtte over de regeldrift in zijn branche. Hij had net met een groot deel van zijn chauffeurs een eendaagse 'heftruck herhalingscursus' gehad. Als werkgever is hij wettelijk verplicht iedereen die weleens een heftruck bestuurd bij het laden en lossen, een basisinstructie 'veilig werken met een heftruck' te geven. Hoewel het gezellig was, had het ook de nodige kosten met zich meegebracht. Kosten waarvan hij de toegevoegde waarde sterk betwijfelde. En dat in een tijd met zeer lage marges!

Lees meer...   (1 reactie)

Op macro niveau bepaalt de financiële sector steeds meer wat de politiek geacht wordt te doen. Op micro niveau gebeurt iets vergelijkbaars, want daar bepaalt de financier wat een private - of publieke organisatie geacht wordt te doen. Steeds meer economen waarschuwen voor de gevolgen, omdat de kade het schip gaat keren. En dat is goed nieuws! En een goed moment om veel meer rekening te gaan houden met de andere belangen: van klanten, burgers, medewerkers en de maatschappij. Waarde scheppen in meer dimensies, daar draait het om.

Lees meer...

De gevolgen van de financiële crises op de reële economie worden meer en meer zichtbaar. Op de financiële markten houdt de turbulentie vooralsnog aan. Als het niet de overheidsschulden van de Zuid-Europese landen zijn, dan is het wel het uitblijven van de totstandkoming van een nieuwe Belgische regering of het uitblijven van de overeenstemming over de Amerikaanse bezuinigingsplannen. Angsten van beleggers blijken keer op keer vanzelf werkelijkheid te worden. Er staat de reële economie dus nog wat te wachten.

Lees meer...

Als je in deze periode een manager bij een grotere organisatie spreekt, is de kans groot dat hij of zij 'weer aan het reorganiseren' is. In financiële kringen heet dat 'professioneel management'. De signalen dat dit 'professioneel management' tegen grenzen aanloopt, worden steeds sterker. En dat is niet zo verwonderlijk.

Lees meer...

De afgelopen periode werd ik tijdens mijn vakantie weer even met mijn neus op de feiten gedrukt: als klant gaat er niets boven het geholpen worden door betrokken en enthousiast personeel. Dat maakt toch een wereld van verschil. Hoeveel meer plezier en tevredenheid betekent dat uiteindelijk niet voor alle partijen! Herken je die ervaring? Het blijft toch wel vreemd dat betrokkenheid veelal een ondergeschoven kindje lijkt te zijn in de dagelijkse aansturing? Het valt toch niet te ontkennen dat er daardoor prestatiepotentieel onbenut blijft. Waarom is dat toch?

Lees meer...

In managementland wordt er veel geschreven en gesproken over het belang van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar: van de manager in de medewerker en van de medewerker in de manager. Vertrouwen is één van de belangrijke ingrediënten om de grote uitdaging van leidinggevend Nederland invulling te kunnen geven: een andere leiderschapsstijl hanteren die aansluit bij deze tijd. 

Lees meer...

Recentelijk is de HNW Barometer 2011 (RSM en Novay) gepubliceerd. Doel van dit jaarlijkse onderzoek is een praktische hanteerbare barometer beschikbaar te stellen, waarmee de HNW volwassenheid van organisaties op de verschillende dimensies gemeten kan worden. De conclusies geven stof tot nadenken.

Lees meer...   (1 reactie)

In alle branches komt het voor dat bestuurders en topmanagers het maatschappelijk vertrouwen soms beschamen. Het optreden tegen incidenten beperkt zich veelal tot 'aanspreken' of 'toedekken'. Besturen en directies ontkennen daarmee het belang van vertrouwen van klanten, patiënten, medewerkers, enzovoort. Maar ook van voorbeeldgedrag richting medewerkers. De raden van commissarissen en raden van toezicht hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er snel, transparant en adequaat gereageerd wordt in het belang van de continuïteit van de organisatie of instelling en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen.

Lees meer...

Binnen veel organisaties wordt binnenkort het proces gestart om te komen tot het businessplan 2012. In de praktijk betekent dit veel inspanning en overleg om te komen tot de targets, KPI's en SMART actielijsten. Daarmee wordt de voortgang beheerst en is succes verzekerd. Denkt u dat echt? Word wakker! Het werkt niet meer op deze manier. Maak er geen bezigheidstherapie van en doe het dit jaar anders. De tijdsgeest maakt dat noodzakelijk!

Lees meer...

Veel van de bijeenkomsten over leiderschap, waar ik het afgelopen half jaar aan heb deelgenomen, maakten geen contact met leidinggevenden. Komt dat nu doordat het merendeel van de deelnemers coach, trainer of adviseur is en nooit leiding heeft gegeven of is leidinggeven complex geworden en gaat het Japanse gezegde op: iemand met een hamer ziet overal spijkers?

Lees meer...

Vertrouwen is een zelfstandig naamwoord maar ook een werkwoord: je moet er actief aan werken en dat kun je goed doen, maar ook totaal verkeerd. Deze week zag ik twee optredens van bestuurders die voor mij de twee uitersten representeerden. Sta er even bij stil en doe er je voordeel mee! Om werken weer leuk te maken is ruimte en vertrouwen nodig. Wat doe jij actief en passief aan vertrouwen geven en vertrouwen krijgen? Leer van deze bestuurders, hoe het moet en hoe het zeker niet moet!

Lees meer...

Het valt mij op dat het plezier in werken voor steeds meer mensen lijkt af te nemen. Of het nu tijdens een zakelijk gesprek is, of gewoon privé op een verjaardagsborrel, vroeg of laat komt het gesprek op het onderwerp dat steeds meer mens lijkt bezig te houden: het afnemende plezier op het werk. En dat is zonde van al die menselijke energie die weglekt. Maar ook zorgwekkend. Wat maakt het nu zo moeilijk om betrokkenheid en bevlogenheid te creëren? En hoe moet het dan wel?

Lees meer...

Wat is er toch gaande in ons kikkerland? Wij werden altijd het land genoemd dat als voorbeeld diende, dat vaak gidsland in Europa was. Toch gebeurt er iets raars. Er lijkt zich apathie te ontwikkelen rond het gedrag van personen en organisaties. Of zijn het de laatste stuiptrekkingen van 'Oude Organisaties' en 'Het Oude Denken'?

Lees meer...

Er wordt wat afgeschreven over HNW en de rol van de manager daarin. Veelal wordt er in een publicatie één onderwerp uitgediept of 1 leiderschapsstijl gepropageerd. Is het niet wat te simpel om je rol als manager in deze snel veranderende tijden op te hangen aan 1 element of 1 stijl van leidinggeven? HNW gaat over een heel andere wijze van samen werken. Het gaat om een andere mix in de aansturing. Aan jou als manager de taak om uit het grote aanbod van publicaties en adviezen alleen de 'krenten uit de pap te pikken'.

Lees meer...

Vorige week werd ik blij verrast door een artikel over de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Harvey Nash onder HR Leaders. Uit dit onderzoek, de 'HR Strategic Leadership Survey', blijkt dat 'binden en boeien' boven aan staat op de agenda van de HR verantwoordelijken in organisaties. Op zich is het hoopgevend dat dit onderwerp op nummer 1 staat. Maar dat gevoel werd direct de bodem in geslagen toen ik nummer 3 op de lijst zag: 'capaciteit- en competentiemanagement'. Buiten het feit dat 'binden en boeien' volgens mij uit de tijd is, gaat dat per definitie niet samen met competentiemanagement en is het wat mij betreft duidelijk dat Het Oude Denken nog breed toegepast wordt onder de HR leaders in organisaties (ervan uit gaande dat het onderzoek representatief is).

Lees meer...

Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt voor veel organisaties tot nu toe een feestje van leveranciers van technologie en kantoorinrichting te zijn geweest. En dat is jammer, want de kans dat de invoering van HNW voor alle betrokkenen aan de verwachtingen gaat voldoen, is daarmee niet groot. HNW is een middel en moet eerst en vooral passen in de visie van de organisatie.

 

Lees meer...

Dat de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, verbindende en coachende managementstijl voor managers een grote stap kan zijn, is helder. Maar wat mij toch iedere keer weer verbaasd, is het gemak waarmee mensenmanagers in de hoek van softies worden gedrukt. Je loopt toch wel heel veel risico met dergelijke stoere uitspraken. Het gaat niet om óf/óf, maar om én/én.

Lees meer...

Gedwongen door maatschappelijke - en demografische ontwikkelingen staan veel organisaties aan de vooravond van een omslag in de management oriëntatie, al dan niet in combinatie met Het Nieuwe Werken. Deze omslag bestaat uit de overgang van een hiërarchische - naar een meer mensgerichte, meer verbindende en coachende management oriëntatie. De eerste stap is de mindset (zoals behandeld in mijn vorige artikel, zie http://goo.gl/z3QMx ). Maar wat is de volgende stap?

Lees meer...

Toen ik gisteren de artikelen las over het gebrek aan kwaliteit van opleidingen van zeer bekende HBO instellingen, dacht ik direct aan de eerstvolgende directievergadering van die instellingen. Zou daar nu op de agenda staan hoe dit kan gebeuren? Wie daar intern verantwoordelijk voor is en verantwoordelijkheid neemt? Reflectie plaatsvinden op de continue focus op budget, efficiency en schaalvergroting? Duidelijk is, dat er geen grip is op het dagelijkse reilen en zeilen en dat de (ex-)studenten de rekening betalen.

Lees meer...

Veel HR specialisten vragen zich af, of het geen tijd wordt zogenaamd Generatiemanagement in te voeren. Achterliggende gedachte is, dat er een fase is aangebroken waarin de werkvloer wordt bemenst door 4 generaties. Voor de analyse is het niet verkeerd om in generaties te denken. Dat vergemakkelijkt de discussie. Om het als feitelijk aan te nemen, is gevaarlijk.

Lees meer...

Aan het lezen: Managen = Gewoon Doen - Rudy Kor

Management is een complex vak. Hoewel veel managementboeken wel een heel eenvoudige voorstelling van zaken geven, kan een zin, een gefundeerde theorie of anekdote je aan het denken zetten, je 'raken' of net dat zetje geven dat je nodig had. Niemand heeft de wijsheid in pacht, dus sta open en laat je verrassen. 

Boeken die mij hebben verrast:

      Henry Mintzberg - Managing

 • Standaardwerk en een must voor iedere manager. Inspirerend en uitdagend.

      Daniel Pink - Drive

 • Verfrissende en inspirerende kijk op motiveren. Eye-opener met sterke onderbouwing.

      Cees Buys – Managen met ratio en emotie

 • Hoe je mensen in hun kracht brengt en resultaat behaalt. Uitermate goed leesbaar en praktisch.

      Freek Vermeulen - Business Exposed

 • Relativerend boek over management. Wetenschappelijke onderbouwd worden allerlei managementhypes tegen het licht gehouden. Absoluut de moeite waard.       

      Jan Kuipers - Menskracht

 • Wat is dat eigenlijk menskracht? Prettig leesbaar en geeft het een plaats.

      Hoogendoorn & Pieterse – Schitterend Organiseren

 • Inspirerende kijk uitgewerkt in een model. Toegepast. Een aanrader.

      Filip Vandendriessche – Leidinggeven zonder bevelen

 • Prettig leesbaar boek over betrekken en outputmanagement. Zo simpel kan het zijn.

       Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters – Nieuw Europees Organiseren

 • Helder en herkenbaar boek dat in 1 adem uitleest. Een must.

      Jim Collins – Good to Great

 • Voortreffelijk boek met heldere boodschap.  

      Eckhard Wintzen – Eckard’s Notes

 • Tja, herinneringen! Top.

      Mars – Jongleren met loyaliteiten

 • De middenmanager en de omgeving. Prettig leesbaar, herkenbaar en verdiepend.

      Crasborn / Sevinga - Het grote boek over coachend leidinggeven

 • Eerste deel bevat een waardevol en herkenbaar inzicht in de essentie van coachend leidinggeven. In tweede deel overheerst de achtergrond van de schrijvers als trainers en coaches en gaat het accent (te) veel naar persoonlijke coaching.

      Norbert Greveling - De Ondernemende Manager

 • Over de kentering in managen, van beheersen naar ondernemen. Onderbouwde kijk.

      Ken Blanchard – Gung Ho!

 • Samenwerken en motiveren zoals dat ook in de natuur gebeurt. Boeiend en inspirerend.

      Marco Schreurs en Van der Veer  – Animal Firm

 •  Eens op een andere manier naar organiseren kijken. Stof tot nadenken.

      Hans van der Loo - We hebben er zin in!

 • Voor bewustwording hoe zin om te zetten in energie. Brengt belangrijke inzichten bij elkaar. 

      Henry Mintzberg – Strategie slaat terug

 • Een speelse kijk op strategievorming

      Ken Robinson – Het element

 • Een must voor als het over passie en talent gaat.

      Jaap Peters – Intensieve Menshouderij

 • Inspirerend en herkenbaar. Uit het hart!

      Tica Peeman - I Trust U

 • Alles over vertrouwen

      Bello, de Bruin en Groesbeek - Wie is de baas?

 • Reflectie en zelfkennis

      Wilmar Schaufeli en Dijkstra – Bevlogen aan het werk

 • Over bevlogenheid in organisaties.

      Roland Hameeteman – De kracht van Mensen

 • Inspirerend en goed leesbaar. Basis voor een andere kijk.

      Jan Bommerez – Door de bomen het bos zien

 • Inspirerend boek over verbondenheid.

      Dik Bijl – Aan de slag met het nieuwe werken

 • De hoofdzaken van Het Nieuwe Werken. Uitermate goed leesbaar.

      Menno Lanting - Iedereen CEO

 • Frisse kijk, stemt tot overpeinzing.

      Jan van Setten – Hoe krijg is ze zover

 • Eye-opener. Prettig leesbaar en praktijkgericht. Een must.

      John Kotter – Onze ijsberg smelt

 • Parabel over veranderen van organisaties. Herkenbaar.

      Joop Swieringa – Gedoe komt er toch

 • To-the-point en inspirerend.  Stof tot nadenken.

      Rogier Guns - Zacht veranderen

 • Praktisch boek over de nuances bij veranderen.

      Cees Min – Veranderen met gezond verstand

 • Op een verfrissende wijze kijken naar veranderen.

      Ronald van den Hoff - Society 3.0

 • Ongeloofelijke analyse van de maatschappij, ook richting voor de toekomst. Bewustmaker.
Reacties

Als je de publicaties en online discussies op allerlei fora de afgelopen periode mag geloven, is er de nodige verwarring onder managementgoeroes en HR specialisten. Hoe geef je leiding aan de sterk geïndividualiseerde – en zelfbewuste medewerker die zich meer en meer voordoet op de arbeidsmarkt?

Lees meer...

Hoe verwarring en onbegrip uiteindelijk zullen leiden tot het inzicht dat het anders kan en moet!

Lees meer...

Is het onderscheid maken tussen leiders en managers geen onzin en de directe oorzaak voor vele problemen?

Lees meer...

Meer en meer dringt het besef door dat medewerkers het onderscheidend vermogen vormen van een organisatie in onze diensten- en kenniseconomie. Hoe creeer je als management de ruimte?

Lees meer...   (2 reacties)